16 Ianuarie, 2018

Se propune modificarea principiilor de finanţare la nivelul comunităţilor locale

Un proiect de ordonanţă de urgenţă, care a stârnit deja reacţii la nivelul celor interesaţi, vizează  modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Proiectul de act normativ a fost iniţiat de MFP şi a fost făcut public pe 11 noiembrie a.c., în temeiul transparenţei decizionale.

În prezent, potrivit prevederilor art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 77% bugetelor locale, astfel:

- 44% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

- 12% la bugetul local al judeţului;

- 21% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale a finanţelor publice judeţene la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului.

Cota de 77% din impozitul pe venit pentru municipiul Bucureşti se repartizează astfel:

- 22,5% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

- 44,5% la bugetul local al municipiului Bucureşti;

Prin Nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă de urgenţă se apreciază că în prezent există discrepanţe în modul de alocare a cotelor, în sensul că din impozitul pe venit – respectiv din impozitul pe veniturile din pensii – se alocă cote numai unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite, respectiv numai municipiilor reşedinţă de judeţ unde au sediul Casele judeţene de pensii, chiar dacă beneficiarii de pensii sunt din tot judeţul.

De asemenea, se menţionează faptul că finanţarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat s-a asigurat până în anul 2011 din bugetele locale. Începând cu anul 2012, finanţarea acestor cheltuieli, care fac parte din finanţarea de bază, potrivit Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, afectând echilibrul bugetar prin diminuarea veniturilor bugetului de stat.

Schimbări preconizate. Pentru menţinerea echilibrului bugetar, prin proiectul de  ordonanţă de urgenţă se propune:

Diminuarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu 5,5%, respectiv de la 77% la 71,5%, pentru a asigura resursele necesare finanţării de la bugetul de stat a standardului de cost per elev/preşcolar în învăţământul preuniversitar, care include ca element de cost şi finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.

Astfel, cotele defalcate din impozitul pe venit ce se alocă bugetelor locale începând cu data de 1 ianuarie 2012 urmează să se reducă de la 44% la 40,5% pentru municipii, oraşe şi comune, de la 12% la 11% pentru judeţe, de la 21% la 20% pentru echilibrarea bugetelor locale. În municipiul Bucureşti, cotele defalcate se vor reduce de la 44,5% la 43,5% pentru municipiul Bucureşti, de la 22,5% la 19% pentru sectoare şi de la 10% la 9% pentru echilibrare.

Eliminarea impozitului pe veniturile din pensii din baza de defalcare către bugetele locale, acestea urmând să rămână ca venit definitiv al bugetului de stat.

*

Impactul asupra bugetului de stat pentru anul 2012 este de +835 milioane lei. Prin reducerea cotelor defalcate din impozitul pe venit, bugete locale vor pierde circa 835 milioane lei începând cu anul bugetar 2012, reprezentând cota din impozitul pe veniturile din pensii care nu mai intră în baza de defalcare şi 1.000 milioane lei prin modificarea cotelor din impozitul pe venit. Suma de 1.000 milioane lei le va fi alocată din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu