Deşi avem în vigoare Legea nr. 32/2006, Ministerul Finanţelor (MFP) a pregătit proiectul unui nou act normativ, considerat mai aproape de cerinţele Comisiei Europene şi ale Fondului Monetar Internaţional şi care să permită „un plus de atractivitate pentru investitori”.
Nota de fundamentare (PDF) a proiectului de lege (DOC) arată că, în condiţiile actualului cadru legal, până la data depunerii proiectului de act normativ — 7 aprilie — nu a fost realizată nicio emisiune de obligaţiuni ipotecare în condiţiile acestei legi.
În acelaşi timp, se arată că instituţiile de credit reclamă necesitatea utilizării emisiunilor de obligaţiuni ca sursă alternativă de (re)finanţare, o barieră în această direcţie constituind-o scăderea categorică a operaţiunilor de risc din partea investitorilor.

Aşa cum se reaminteşte în Nota de fundamentare, Legea nr. 32/2006 a fost adoptată înainte de declanşarea crizei economice şi financiare, fenomen care s-a propagat, în anumite situaţii, şi în domeniul creditului imobiliar şi al transferului de riscuri, de la emitenţi la investitori. Pe acest fond, numeroase state — aşa cum se afirmă în Notă — şi-au revizuit legislaţia care reglementează obligaţiunile ipotecare, pentru a rezolva deficienţele şi pentru a preveni alte fenomene create de astfel de probleme.

Ce probleme ar avea Legea nr. 32/2006?

Nu sunt diferenţiate atribuţiile Băncii Naţionale şi ale autorităţii de supraveghere Financiară în legătură cu supravegherea activităţii de emitere de obligaţiuni ipotecare, conform competenţelor celor două autorităţi.
Este insuficient reglementată supravegherea prudenţială a calităţii portofoliului de creanţe afectat garantării obligaţiunilor ipotecare pe care o autoritate publică trebuie să o exercite suplimentar faţă de supravegherea prudenţială curentă a activităţii unei instituţii de credit, în vederea asigurării unei protecţii corespunzătoare a deţinătorilor de astfel de obligaţiuni.
Din perspectiva autorilor proiectului de act normativ, legea actuală nu face separarea necesară între competenţele agentului şi cele ale reprezentantului investitorului. De asemenea, nu sunt suficient de bine reglementate condiţiile de realizare a emisiunii de obligaţiuni ipotecare şi a cerinţelor prudenţiale legate de derularea acestei activităţi, în raport cu bunele practici în materie.
Prin proiectul de lege avansat se aduc reglementări considerate necesare, din perspectiva enunţată, cu privire la:
protecţia investitorilor, prin mecanisme care să permită păstrarea echilibrului între drepturile preferenţiale ale acestora, derivând din calitatea de creditori garantaţi cu portofoliul de creanţe afectat garantării obligaţiunilor ipotecare, şi cele ale altor creditori ai instituţiei de credit emitente;
diminuarea riscurilor ce ar putea fi generate de activiatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare, cu instrumentele necesare supravegherii acestei activităţi, suplimentar faţă de supravegherea prudenţială realizată în legătură cu orice emitent.

Cadrul legal actual

Publicată în Monitorul Oficial nr. 264/2006, Legea nr. 32/2006 este pusă în aplicare prin:
Regulamentul (publicat în Monitorul Oficial nr. 743/2006) nr. 3/2006 al CNVM şi al BNR nr. 12/3/2006 pentru autorizarea agenţilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare;
Regulamentul CNVM nr. 13/2006 (publicat în Monitorul oficial nr. 640/2006) privind obligaţiunile ipotecare.
Cu începere din 1 februarie anul acesta, legea a fost modificată prin Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
————————————(P)————————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: StockVault.net

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here