Semnalăm propunerile pe această temă cuprinse în recentul proiect de ordin MFP pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, şi anume Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul MFP nr. 3.055/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de ordin (fişier DOC) a fost postat pe site-ul ministerului pe 5 noiembrie a.c.
În ce priveşte subiectul semnalat, referatul care însoţeşte proiectul amintit invocă Ordinul preşedintelui ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, prin care se reglementează conţinutul documentaţiei necesare pentru racordarea consumatorilor (inclusiv a operatorilor economici) la reţelele de consum. Regulamentul prevede eliberarea unui certificat de racordare a cărui perioadă de valabilitate este egală cu durata de existenţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de consum şi/sau de producere (art. 59 alin. (1) din Regulament). Certificatul de racordare constituie anexă la Contractul pentru transportul/ distribuţia/ furnizarea energiei electrice (art. 58 din Regulament).
Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de reţea, deţinător al reţelei electrice la care se racordează, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă (art. 35 din Regulament). Aşa cum rezultă din textul Regulamentului menţionat, instalaţiile realizate din tariful de racordare trec în proprietatea operatorului de reţea, acesta dispunând de dreptul de a racorda şi alţi utilizatori. Prin urmare, instalaţia se recunoaşte în contabilitatea operatorului de reţea. Consumatorul nu are drept de control sau de dispoziţie asupra acestor instalaţii. Datorită faptului că entităţile consumatoare nu au controlul activelor realizate din tariful de racordare plătit, acestea au înregistrat cheltuieli ale perioadei.
Costurile necesare realizării instalaţiei de racordare sunt suportate de utilizatori, prin tariful de racordare.
În ceea ce priveşte tratamentul contabil al acestui tip de operaţiuni în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, acesta este prevăzut de interpretarea IFRIC 18 „Transferul de active de la clienţi”. Acest standard tratează operaţiunile din perspectiva operatorului de reţea care primeşte de la clienţii săi numerar sau imobilizări corporale care trebuie utilizate pentru a conecta clienţii respectivi la o reţea şi pentru a furniza accesul continuu la electricitate, gaze sau apă.
Acest standard nu tratează aspecte privind înregistrarea în contabilitatea consumatorului care cedează numerar sau imobilizări corporale.

Prevederi ale proiectului de ordin

În ceea ce priveşte cheltuielile suportate de utilizatori cu racordarea la reţeaua electrică, se propune contabilizarea acestora pe seama imobilizărilor necorporale. Un asemenea tratament contabil are în vedere prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul nr. 59/2013 al preşedintelui ANRRE. Potrivit Regulamentului, perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egală cu durata de existenţă a instalaţiilor de utilizare. În acest caz, cheltuielile efectuate cu racordarea la reţele se suportă pe seama cheltuielilor cu amortizarea, pe durata de utilizare a instalaţiilor, respectiv pe perioada de valabilitate a certificatului de racordare.
Conform acestui Regulament, certificatele de racordare urmează a se emite începând cu data de 1 ianuarie 2014.
Având în vedere că ordinul ANRE instituie certificatul de racordare ca document care certifică îndeplinirea condiţiilor tehnice pentru racordare, precum şi corelarea valabilităţii acestui certificat cu durata de existenţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de consum sau de producere a energiei, se poate considera că entitatea consumatoare primeşte un drept de utilizare (acces) la serviciile furnizate de operatorii din domeniu.
În mod similar, sumele plătite de operatorii economici pentru racordarea la alte utilităţi, cum ar fi gazele sau apa, se asimilează drepturilor de utilizare a instalaţiilor şi se corelează cu durata de utilizare a instalaţiilor respective. Ca urmare, acelaşi tratament contabil, respectiv pe seama imobilizărilor necorporale, este propus pentru cheltuielile suportate de utilizatori cu racordarea la reţeaua de apă sau gaze.
În aceste condiţii se prevede abrogarea actualelor prevederi cuprinse în reglementările contabile referitoare la modul de contabilizare a cheltuielilor efectuate de entităţi pentru realizarea instalaţiilor în vederea asigurării utilităţilor.

Modificări în Reglementările contabile conforme cu directivele europene

Practic, în Reglementările conţinute în anexa la Ordinul MFP nr. 3055/2009, la REGULILE DE EVALUARE se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 8.10.5 „Contabilitatea operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi”, cuprinzând punctele 2653 şi 2654, cu următorul cuprins:
8.10.5 Contabilitatea operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi
2653. – (1) În cazul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă imobilizări necorporale de natura drepturilor de utilizare şi se evidenţiază în contul 205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare”/analitic distinct.
(2) Amortizarea imobilizărilor necorporale prevăzute la alin. (1) se înregistrează pe perioada pentru care entitatea are dreptul de a utiliza reţelele respective, dacă în contractele încheiate este stabilită această durată, sau pe perioada corespunzătoare duratei de viaţă utilă a instalaţiilor de utilizare.
2654. – (1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 2653 se aplică şi în cazul  cheltuielilor efectuate de entităţi pentru realizarea instalaţiilor în vederea asigurării racordării la reţeaua de apă, gaze sau alte utilităţi, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la reţele respective de distribuţie.
(2) În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părţi.”

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here