19 Februarie, 2018

Se modifică modul de reglementare a asigurărilor sociale!

Începând cu 01.07.2012, conform modificărilor aduse la Codul fiscal prin OUG nr. 125/2011, se modifică modul de reglementare a asigurărilor sociale, ocazie cu care se abrogă şi OUG nr. 58/2010 privind contribuţiile la asigurările sociale pentru convenţii civile şi drepturi de proprietate intelectuală.

Un nou titlu din Codul fiscal reglementează proceduri de calcul, plată şi declarare a asigurărilor sociale, datorate de persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, realizează venituri din convenţii civile, din dividende sau jocuri de noroc.

Tot de la 1 iulie 2012, ANAF preia de la Casele de pensii şi Casele de sănătate administrarea asigurărilor sociale, datorate de către persoanele fizice ce îndeplinesc în mod individual obligaţia plăţii şi declarării.

Ordinul ANAF nr. 874/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 421 din 25.06. 2012, introduce formularul de declarare a veniturilor supuse contribuţiei la pensii şi adoptă declaraţia 600, ”Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”.

Declaraţia este aferentă numai pentru contribuţia la pensii. Vor urma probabil şi alte tipuri de declaraţii, pentru sănătate şi şomaj.

Principiul fundamental constă în declararea de către contribuabil a veniturilor supuse contribuţiei la pensii într-un an calendaristic, putem spune similar declaraţiei anuale de venit global.

Declaraţia cuprinde rubricaţia cu venitul lunar realizat într-un an calendaristic de o persoană fizică pentru care se datorează contribuţia la pensii.

Cine depune declaraţia ?

Au obligaţia să depună declaraţia pentru pensii următoarele categorii de contribuabili:

* Persoanele cu statutul de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

* Persoanele ce realizează venituri din profesii libere;

* Întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

* Membrii întreprinderii familiale;

* Persoanele ce realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar impozitul este stabilit prin contabilitate în partidă simplă.

Există situaţii când aceste persoane nu depun declaraţia şi, implicit, nu datorează contribuţia la pensii pentru aceste venituri ?

Ordinul preia câteva aspecte din Codul fiscal şi o persoană din categoria celor amintite anterior nu datorează contribuţia la pensii pentru aceste tipuri de venituri, astfel:

- este deja pensionat;

- realizează alte venituri supuse contribuţiei la pensii sau sunt deja asiguraţi în sistemul de pensii, realizând venituri  de natură salarială sau alte venituri supuse contribuţiei la pensii.

De reţinut:

a) declaraţia se depune la organul fiscal (ANAF) unde îşi are domiciliul fiscal persoana fizică ce datorează contribuţia la pensii;

b) pentru anul 2012, declaraţia se depune pentrul lunile iulie 2012 – decembrie 2012. Nu este reglementat un termen de depunere a declaraţiei, astfel trebuie urmărite modificările ulterioare ale legislaţiei;

c) venitul supus asigurării la pensii este plafonat superior şi nu poate depăşi 5 salarii medii pe economie, utilizate la elaborarea bugetului asigurărilor sociale;

d) venitul este plafonat inferior, iar baza de calcul a contribuţiei nu poate fi mai mică de 35% din salariul mediu.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu