24 Martie, 2018

Se modifică formularele de declaraţii 010 şi 070

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului MFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, la articolul 29619 din Codul fiscal a fost introdus un nou alineat (11), conform căruia, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, se depune trimestrial, prin derogare de la termenul de declarare lunară, de către categoriile de contribuabili prevăzute la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal (vezi documentarul din subsolul materialului nostru).

Totodată, prin actul normativ menţionat mai sus, la art. 29619 din Codul fiscal a fost introdus alineatul (17), conform căruia persoanele şi entităţile prevăzute de lege, care se înfiinţează în cursul anului, aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiinţării dacă, odată cu declaraţia de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului estimează un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.

Conform prevederilor art.78 alin.(1) lit.b) din Codul de procedură fiscală, în registrul contribuabililor se înscriu şi categoriile de obligaţii fiscale de declarare, denumite vector fiscal.

Având în vedere reglementările legale menţionate, în Comunicatul emis de MFP este, astfel, motivată introducerea în vectorul fiscal, a informaţiilor privind venitul total estimat şi numărul mediu de salariaţi estimat, pentru entităţile înfiinţate în cursul anului, iar pentru contribuţiile sociale şi impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor – introducerea perioadei fiscale de declarare trimestrială.

Astfel, prin proiectul de ordin se propune:

- modificarea corespunzătoare a formularului 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia;

- modificarea corespunzătoare a formularului 070 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia.

—–

Art. 58 alineatul (1) din Codul fiscal prevede că plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat şi reţinut la data efectuării plăţii acestor venituri, se virează, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor:

- asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

- persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

- persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

- persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu