26 Februarie, 2018

Se modifică data de depunere a formularului 390 VIES

Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3162/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 677 din 23 septembrie a.c. a fost modificat OPANAF nr. 76/2010 privind regimul formularului de declaraţie 390 VIES.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, care realizează operaţiuni intracomunitare, au obligaţia să depună lunar Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (390 VIES), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrările, achiziţiile sau prestările intracomunitare. Reamintim că, în reglementarea anterioară, depunerea trebuia făcută până la data de 15 inclusiv a lunii următoare.

 Declaraţia recapitulativă se depune numai pentru luna de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrările, achiziţiile sau prestările intracomunitare.

A fost, de asemenea, modificată anexa privitoare la procedura de gestionare a Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, în vederea îndeplinirii cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa precizează:

- prelucrarea declaraţiei recapitulative

- verificarea formală a declaraţiilor recapitulative

- notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificării formale

- organizarea bazei centrale de date “Declaraţii recapitulative”

- centralizarea informaţiilor din declaraţiile recapitulative

- gestionarea datelor din declaraţiile recapitulative rectificative prin care se prevede că în termen de cel mult o zi lucrătoare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informaţiile din declaraţiile recapitulative rectificative Direcţiei generale de tehnologia informaţiei şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu