22 Octombrie, 2019

Se face ordine la masterat şi doctorat! Ce prevede Ordinul MEN nr. 5037/2013?

Prin Ordin al M.E.N. a fost aprobată corespondenţa între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat şi domeniile de doctorat. Ordinul nr. 5037/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 596/2013.

Corelarea a fost făcută pe baza propunerii Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în condiţiile în care sunt în vigoare mai multe acte normative. Astfel, corespondenţa se referă la:

• domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, aprobate prin Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014.

• domeniile de studii universitare de doctorat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4843/2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat.

• domeniile de doctorat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4890/1999 privind aprobarea domeniilor de doctorat, Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5073/2001 privind înfiinţarea domeniului de doctorat “Relaţii internaţionale” şi Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4820/2002 privind înfiinţarea domeniului de doctorat “Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” (aceste din urmă trei ordine nu au fost publicate în Monitorul Oficial).

Anexa la ordinul MEN prezintă tabloul de corespondenţe, pe domenii, potrivit celor trei categorii prevăzute de acte normative menţionate.

***

Dacă vreţi să aflaţi mai multe detalii, puteţi consulta şi alte acte normative, cum sunt:

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 551/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5690/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 750/2011, pentru aprobarea Metodologiei privind dobândirea automată a calităţii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obţinut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu