1. OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1332 din 31 decembrie 2020, reglementează la art. XIV aspecte privind :
 • livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul in vitro al COVID-19, de vaccinuri împotriva COVID-19, precum şi serviciile de vaccinare şi testare aferente;
 • achiziţiile intracomunitare de Remdesivir
 1. Până la data de 31 decembrie 2022, sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul in vitro al COVID-19, de vaccinuri împotriva COVID-19, precum şi serviciile de vaccinare şi testare aferente. (Art. XIV. alin. (1) din OUG nr. 226/2020)
 2. Scutirea de TVA se aplică doar pentru livrarea dispozitivelor medicale pentru diagnosticul in vitro al COVID-19 şi pentru livrarea vaccinurilor împotriva COVID-19 autorizate de Comisia Europeană sau de statele membre ale Uniunii Europene. (Art. XIV. alin. (2) din OUG nr. 226/2020)
 3. Sunt scutite de TVA achiziţiile intracomunitare de Remdesivir, efectuate până la data de 31 decembrie 2022. (Art. XIV. alin. (3) din OUG nr. 226/2020)
 4. Prevederile art. IV din OUG nr. 226/2020 intră în vigoare la data de 1 februarie 2021 (Art. XXVI. din OUG nr. 226/2020).

Temei legal:

 • OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here