21 Februarie, 2018

Şcolile rămase fără bani pentru plata salariilor, finanţate de la alte unităţi de învăţământ din judeţ

Şcolile care rămân fără banii necesari pentru plata salariilor ar putea primi bani de la alte unităţi din acelaşi judeţ, prin redistribuirea fondurilor, însă doar în situaţii excepţionale, conform unui propuneri legislative lansate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Proiectul de Hotărâre vizează modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 72/2013 privind

    • aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar;
    • stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar.

Documentul prevede ca, în cazuri excepţionale, atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale sau a cheltuielilor de la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaţie.

Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.

Această redistribuire duce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/preşcolar.

Aprobarea redistribuirii se va face numai după verificarea de către inspectoratul şcolar a modului de angajare şi utilizare a sumelor alocate pentru finanţarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preşcolar, și după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi/preșcolari.

În urma verificării, inspectoratul școlar împreună cu ordonatorii de credite, pe responsabilitatea acestora, stabilesc sumele ce pot fi redistribuite.

Sursa: Ministerul Educaţiei

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu