18 Noiembrie, 2019

Școlile din mediul rural vor putea fi comasate, dacă nu au numărul necesar de copii

Ministerul Educației a postat pe pagina de internet a instituției un proiect de Ordin prin care se aprobă Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul 2017-2018. Practic, actul normativ prevede ca mai ales în mediul rural, acolo unde învățământul preuniversitar este organizat în clase paralele (I-IV), unitățile de învățământ din aceeași unitate administrativ-teritorială să ia măsuri de comasare.

Ministrul Educației, Liviu Pop a declarat recent că și în mediul urban, acolo unde avem și școală și grădiniță în aceași curte sau incintă, e bine să comasăm unitățile, pentru a nu mai avea “doua personalități juridice”.

Art. 3

Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare, în cadrul criteriului economic, se va analiza, în raport cu prevederile art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011:

  1. Situația claselor paralele, care se stimează că la sfârșitul anului școlar au efective sub limita minimă, stabilită prin lege și a căror comasare se impune, fie la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și în structurile arondate acesteia, fie la nivelul localității/unității administrativ-teritoriale
  2. Situația claselor din învățământul preuniversitar din mediul urban, astfel încât acestea să funcționeze cel puțin cu efectivele medii prevăzute la alin. (1) art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011

În afara criteriului economic, planul trebuie să ia în calcul și criteriile: geografic, demografic, al relevanței (conform căruia educația corespunde nevoilor de dezvoltare socio-economică), su pe cele privind locurile speciale pentru copiii de etnie rromă sau implementarea programului “A doua șansă”, care se referă la măsurile împotriva abandonului școlar.

Și chiar dacă numărul copiilor este suficient, rentabilizarea școlilor înseamnă, pe de altă parte, reducerea cheltuielilor cu personalul, măsuri pe care ministerul le are în vedere de la fiecare director de școală. Managerii unităților școlare vor face planuri fundamentate pe cifre și le vor înainta, până la sfârșitul acestei luni, UAT-urilor și Ministerului Educației. Decizia de comasare sau de desființare a unei școli va aparține însă consiliilor locale respective.  

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu