16 Iulie, 2018

Schema de minimis pentru fermierii afectaţi de fenomenele meteo din ianuarie-februarie 2012, aprobată de Guvern

Guvernul României a aprobat, în şedinţa din data de 30 mai 2012, două proiecte de hotărâri, anume: pentru aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012, asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal; pentru modificarea anexei la H.G. nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011 – 2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat.

Primul proiect de hotărâre aprobat are în vedere faptul că, în urma căderilor masive de zăpadă din perioada ianuarie-februarie 2012, au fost afectate suprafeţe semnificative de spaţii protejate, sere şi solarii.

Pe baza înştiinţărilor formulate de producătorii agricoli către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucuresti, s-au înregistrat pagube de 1.356.699 m2 geam pentru sere, respectiv 2.556.512 m2 folie plastic pentru solarii.

„Am identificat aproximativ 2950 de producători afectaţi de căderile masive de zăpadă din 31 judete. Ajutorul se acordă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1535/2007 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole şi vizează un sprijin maxim pe care îl poate primi fiecare producător agricol afectat, de până la 7500 euro/beneficiar, respectiv 33000 lei”, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, la finalul şedinţei de Guvern. Acordarea ajutorului de minimis va compensa valoarea estimativă a pagubelor produse la materialele de acoperire a spaţiilor protejate (geamul şi folia).

Schema de ajutor de minimis se acordă următoarelor categorii de beneficiari:

- producători agricoli persoane fizice;

 producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică, constituite conform legii;

Schema de minimis propune acordarea de sume, diferenţiat pe categorii de beneficiari, avându-se în vedere calitatea acestora de persoane fizice sau persoane juridice, astfel: 18,00 lei/mp pentru geam şi/sau 2,25 lei/mp pentru folie, pentru producători agricoli persoane fizice, respectiv 24,0 lei/mp pentru geam şi/sau 3 lei/mp pentru folie, pentru celelalte categorii de beneficiari.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt de 8.520 mii lei (circa 1.930 mii euro) şi se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2012.

Cel de-al doilea proiect de hotărâre aprobat se referă la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011 – 2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat. Pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor şi porcinelor au fost stabilite următoarele plafoane:

- păsări – 246.480 mii lei. Având în vedere deconturile aferente primelor două trimestre, depuse la APIA, care însumeaza 253.600 mii lei, rezultă că suma alocată acoperă doar 97,1 % din valoarea totală aprobată.

- porcine – 170.000 mii lei. Având în vedere deconturile aferente primelor două trimestre, depuse la APIA, care însumeaza 204.900 mii lei, rezultă că suma alocată acoperă doar 82,9 % din valoarea totală aprobată.

Din analiza utilizării fondurilor alocate celorlalte forme de ajutor de stat, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 975/2011, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă următoarele:

la ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură: faţă de suma alocată de 380.995 mii lei, se preconizează utilizarea a 290.995 mii lei, estimându-se o economie de 90.000 mii lei la plata primelor de asigurare: faţă de 42.549 mii lei, se preconizează o economie de 20.000 mii lei.

„Am considerat ca este util să facem o realocare, să modificăm anexa la HG nr. 975/2011, astfel încât cele două sectoare atât de importante pentru dezvoltarea sectorului agricol din România să beneficieze de suplimentare şi, în felul acesta, producătorilor respectivi să li se aloce, în continuare, acest sprijin”, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, in conferinţa de presă sustinuţa la finalul şedinţei de Guvern.
Redistribuirea sumelor economisite se efectuează pentru:

Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor: 246.480 mii + 7.120 mii = 253.600 mii lei pentru acoperirea necesarului pe trimestrul II + un disponibil pentru trimestrele III şi IV de 37.480 mii lei = 291.080 mii lei

Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor: 170.000 mii + 34.900 mii = 204.900 mii lei pentru acoperirea necesarului pe trimestrul II + un disponibil pentru trimestrele III şi IV de 30.500 mii = 235.400 mii lei.

Sursa: MADR

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu