19 Noiembrie, 2019

Schemă de ajutor pentru încărcarea mașinilor electrice. Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii

Guvernul a pus pe ordinea de zi a ședinței din 12 iunie un Memorandum de aprobare a unei scheme de ajutor pentru instalarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice.

Valoarea ajutorului va fi de 250 de milioane de lei și va fi valabil până la 31 decembrie 2025, conform proiectului. Administrația Fondului de Mediu este inițiator, furnizor de ajutor de stat și administrator al schemei de ajutor de stat. Beneficiarii ar fi operatorii economici care activează în toate sectoarele și domeniile de activitate, numărul estimat fiind de 600 potențiali beneficiari, cu un număr mediu anual de 86 de beneficiari.

Distribuția punctelor de reîncărcare va fi realizată astfel încât să se asigure autonomia mijloacelor de transport pe bază de combustibili alternativi, astfel:

- pe o rază de minim 10 km în aglomerările urbane,

- minim 150 km în mediul extraurban pentru drumurile naționale,

- minim 70 de km pentru rețeaua TEN-T,

- maxim 50 de km în cazul variantelor de ocolire a orașelor cu mai mult de 100.000 de locuitori 

La acest moment, conform datelor oficiale ale Registrului Auto Român, sunt aproximativ 1.200 de vehicule electrice înregistrate în țara noastră. Din această cauză, cererea redusă de alimentare cu energie nu ar susține amortizarea eventualelor investiții, într-o perioadă acceptabilă din punct de vedere economic. Dezvoltarea infrastructurii respective trebuie susținută până când numărul vehiculelor electrice atinge un prag critic, Administrația Fondului pentru Mediu susținând în paralel achiziționarea de vehicule electrice, acordând o subvenție de până la 10.000 de euro/vehicul electric, prin programul cunoscut sub numele de „Rabla Plus”. Din păcate, acest gen de investiție nu s-ar încadra pentru împrumuturi bancare pentru că nu ar îndeplini criteriile de solvabilitate sau eventualele garanții necesare pentru a primi un credit. În aceste condiții, ajutorul de stat ar rămâne singurul instrument capabil să contribuie la dezvoltarea unei rețele de încărcare la nivel național. 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii sunt:

a) acționează în nume propriu;

b) este proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul/terenul pe care se implementează proiectul;

c) imobilul/terenul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, dacă e cazul;

d) are îndeplinite obligațiile restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

e) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară;

f) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;

g) desfășoară activități economice pe teritoriul României;

h) nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;

i) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;

j) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi realizată prin program, potrivit declarației din cererea de finanțare. 

Potrivit Guvernului, un număr limitat de puncte de reîncărcare sunt disponibile în România la momentul actual. Aproximativ 90% sunt deținute de operatori privați (hypermarketuri, restaurante, hoteluri, etc.) și au un regim de utilizare privat sau semi-privat. Punctele de reîncărcare publice sunt deținute de instituții, sunt concentrate în localitățile mari, iar puterea acestora nu depășește 22kw.

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu