ACTUALIZAT * | Emiterea (şi comunicarea) actelor administrativ-fiscale şi a altor acte procedurale — dar şi transmiterea documentelor privind situaţia fiscală a contribuabililor — se va face în curând şi în format electronic, potrivit unui proiect al Ministerului Finanţelor (MFP) adoptat de Guvern.
Proiectul (.doc) de ordonanţă de urgenţă a fost lansat în dezbatere publică în 2 iunie şi a fost adoptat de Guvern în şedinţa din 18 iunie.

Proiectul prevede, printre altele, modificarea Codului de procedură fiscală.

În scopul dezvoltării unui sistem de comunicare electronică între contribuabili şi organele fiscale, proiectul de act normativ introduce posibilitatea emiterii şi comunicării actelor administrativ-fiscale şi a altor acte procedurale (notificări, înştiinţări, certificate de atestare fiscală etc.) şi în formă electronică, este precizat într-un comunicat al ministerului.
În acest fel, comunicarea declaraţiilor, a cererilor şi a altor documente care trebuie depuse la organele fiscale se va putea face în timp real. Plus că acestea vor putea fi procesate mult mai rapid.
De asemenea, proiectul de act normativ prevede transmiterea, în format electronic, de către Fisc, la solicitarea altor autorităţi publice, a documentelor privind situaţia fiscală a contribuabililor. Astfel, nu va mai fi necesară deplasarea contribuabilului pentru preluarea şi depunerea documentelor solicitate de autorităţile publice, se mai arată în comunicat.

ACTELE ADMINISTRATIV-FISCALE

Conform proiectului adoptat de Guvern, în prevederile Codului de procedură fiscală se va introduce specificarea că actele adminsitrativ-fiscale se vor putea emite atât în formă tipărită, cât şi în formă electronică.
În prezent, acest lucru se poate face doar în formă tipărită.
Prin urmare, actul administrativ-fiscal în formă tipărită va cuprinde următoarele elemente:
denumirea organului fiscal emitent;
data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;
datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz;
obiectul actului administrativ-fiscal;
motivele de fapt;
temeiul de drept;
numele persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;
semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum şi ştampila organului fiscal emitent;
posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia;
menţiuni privind audierea contribuabilului.
Actul administrativ-fiscal în formă electronică va cuprinde aceleaşi elemente, mai puţin semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal şi ştampila organului fiscal emitent. Cu toate astea, actul va fi semnat cu o semnătură electronică extinsă.
Referitor la comunicarea actului administrativ-fiscal în formă electronică, în proiect se prevede că acest lucru se va face prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, atunci când contribuabilul optează pentru această variantă.
Comunicarea actului administrativ-fiscal în formă tipărită se va face în aceleaşi condiţii ca până acum.

Mijloacele electronice, procedura de comunicare şi condiţiile în care aceasta se va realiza vor fi stabilite separat, prin ordin.

TRANSMITEREA CERERILOR CONTRIBUABILILOR PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

Proiectul introduce şi prevederi noi referitoare la transmiterea — de la contribuabili la organele fiscale — prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau documentelor.
În această situaţie, contribuabilii se vor identifica în relaţia cu organul fiscal după cum urmează:
cu certificatele digitale calificate — în cazul persoanelor juridice, asocierilor şi altor entităţi fără personalitate juridică, dar şi în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere;

prin intermediul certificatului digital calificat, a unui cont cu utilizator şi parolă, telefonului mobil, digipass-ului sau prin intermediul altor dispozitive — în cazul persoanelor fizice (altele decât cele de la primul punct).
Procedura de transmitere va fi aprobată separat, prin ordin.

Atenţie!
Noile modificări încă NU se aplică. Mai întâi, ordonanţa de urgenţă trebuie publicată în Monitorul Oficial.

* NOTĂ: Articol publicat iniţial în 3 iunie. Actualizările sunt făcute astfel încât să includă faptul că Guvernul a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here