17 Iulie, 2018

Săptămâna viitoare încep înscrierile pentru obţinerea ajutorului de minimis pentru IMM-uri. Ce trebuie să ştim?

Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism anunţă deschiderea perioadei de completare a Formularului de înscriere online pentru acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.

Înscrierile se fac între 15 ianuarie – începând cu ora 10:00 – şi 24 ianuarie – până la ora 20:00.

Organizatorii anunţă că data şi ora completării formularului nu influenţează ordinea punctajului ce va fi acordat solicitantului. Un  aplicant nu poate trimite formularul, în baza de date a aplicaţiei, decât o singură dată, iar acesta, după trimitere, nu mai poate fi modificat.

Ajutoarele de stat se acordă potrivit reglementărilor recente date prin Hotărârea Guvernului nr. 848/2013 de modificare si completare a H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.

Dintre noutăţile aduse prin reglementarea de modificare, menţionăm:

- Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, cu respectarea H.G. nr. 274/2013 – cu modificările şi completările ulterioare – şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, pe o perioadă de doi ani fiscali consecutivi, în limita creditelor bugetare aprobate, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000 de euro.

- Solicitanţii au cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare la data completării online a formularului de înscriere şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat, în condiţiile legii, cu cel puţin trei luni înaintea datei completării online a formularului de înscriere.

- Solicitantul prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum trei ani de la finalizarea investiţiei, a locurilor de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele trei luni.

- Solicitantul nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, respectiv cu Regulamentul.

În ce priveşte planul de investiţii, acest document trebuie să cuprindă informaţii privind investiţia, evidenţierea cheltuielilor eligibile şi neeligibile, graficul de efectuare a activităţilor, evoluţia situaţiei financiare în perioada implementării şi în următorii trei ani de la finalizarea investiţiei, calendarul creării locurilor de muncă şi din care rezultă viabilitatea şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii trei ani de la finalizarea investiţiei.

Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (OTIMMC) din raza teritorială în care se află sediul social al întreprinderii solicitante.

» Puteţi descărca Ghidul solicitantului şi alte documente utile de AICI.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Mihai
    ianuarie 9 2014

    Se poate ajutor legal pentru obtinerea unui astfel de minimus pt IMM?

Scrie un comentariu