22 Februarie, 2018

Salarizarea bugetarilor pe 2014 a fost publicată. Ce prevederi conţine OUG nr. 103/2013?

În Monitorul Oficial nr. 703/2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

În esenţă, pentru persoanele salariate în sistemul public, în anul 2014, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel care se acordă pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Şi cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se menţin în anul 2014 la nivelul lunii decembrie 2013.

Ce majorări de salarii  există în anul 2014?

Se majorează cu până la 10% salariile pentru:

personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime în învăţământ de până la şase ani;
personalul didactic din învăţământul universitar cu o vechime în învăţământ de până la şase ani.

Burse pentru medicii rezidenţi!

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din unităţile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut/soldă brută lunară mai mic/mică de 3.000 de lei,  beneficiază de o bursă de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 de lei.

Din punct de vedere fiscal, această bursă nu este supusă impozitului pe venit şi nu constituie bază de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

De reţinut: Actul normativ aduce noi reglementări privind cheltuielile publice aplicabile şi în anul 2013! De asemenea, sunt modificate sau sunt introduse derogări de la mai multe acte normative dintre care menţionăm Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice sau Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.

Notă: Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2013 poate fi consultată integral în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu