18 Februarie, 2018

S-au publicat noile formulare fiscale 014 şi 097. Pentru ce sunt necesare acestea?

În Monitorul Oficial nr. 10/2014 au fost publicate Ordinul ANAF nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“ şi Ordinul ANAF nr. 3854/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“.

În continuare vă prezentăm principalele informaţii care trebuie reţinute despre aceste două formulare.

Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“

Prin OUG nr. 111/2013, sistemul de TVA la încasare a devenit opţional şi a fost îmbunătăţit, iar noile prevederi se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.

Ca şi anul trecut, sistemul poate fi aplicat de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care realizează o cifră de afaceri mai mică de 2.250.000 de lei. La depăşirea acestui plafon, se trece în mod obligatoriu la sistemul de TVA cu exigibilitate normală.

În cazul în care o persoană impozabilă aplică sistemul de TVA la încasare şi a depăşit cifra de afaceri mai sus amintită, va depune până pe data de 25 a lunii următoare o notificare pentru ieşirea din sistem prin formularul 097.

Acest formular se utilizează şi de către persoanele care aplică sistemul de TVA cu exigibilitate normală şi care vor să aplice sistemul de TVA la încasare, când nu au depăşit plafonul cifrei de afaceri de 2.250.000 de lei.

Ca şi noutate absolută, formularul 097 poate fi utilizat de orice persoană impozabilă care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare şi care nu depăşeşte în cursul unui an plafonul de 2.250.000 de lei, care poate renunţa la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului, prin depunerea acestei notificări la organul fiscal între data de 1 şi 25 ale lunii, cu excepţia primului an în care a optat pentru aplicarea sistemului.

Ce măsuri tranzitorii sunt prevăzute de legislaţie pentru persoanele care au aplicat sistemul de TVA la încasare în anul precedent şi în anul 2014 doresc fie să aplice sistemul, fie să iasă din sistemul de TVA la încasare?

Aceşti operatori economici au următoarele posibilităţi:

a) continuă aplicarea sistemului de TVA la încasare, dacă doresc şi dacă nu au depăşit plafonul de 2.250.000 de lei. Aceştia nu depun notificarea la ANAF. În lipsa notificării ieşirii din sistem, se prezumă că aplică acelaşi sistem.
b) pot opta oricând în cursul anului 2014 să renunţe la sistemul de TVA la încasare prin depunerea notificării la organul fiscal.

Persoanele care se înregistrează în scopuri de TVA în anul 2014 au dreptul să aplice sistemul de TVA la încasare, dacă sunt interesate, încă de la înregistrarea în scopuri de TVA, prin depunerea formularului 097.

Din punctul de vedere al formularului, persoana interesată are posibilitatea să îl depună fie la registratura ANAF, fie prin poştă.

Autorităţile au prevăzut ca acesta să fie completat cu majuscule şi să răspundă la toate rubricaţiile prevăzute în acesta.

» Descarcă formularul 097 de AICI (fişier PDF).

Formularul (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“

Prin OUG nr. 102/2013, similar prevederilor din legea contabilităţii, s-a prevăzut posibilitatea schimbării anului fiscal diferit de anul calendaristic pentru contribuabilii afiliaţi unor societăţi din alte state, care utilizează exerciţiul anual diferit de anul calendaristic.

Primul an fiscal modificat include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal. Contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale modificarea anului fiscal cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.

Ordinul analizat introduce formularul 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal“.

Ce reguli urmează aceşti contribuabili în primul an de aplicare a acestui sistem de plată la impozitul pe profit?

Contribuabilii care declară şi plătesc impozitul pe profit trimestrial şi pentru care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lună a trimestrului calendaristic, prima lună, respectiv primele două luni ale trimestrului calendaristic, vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe profit, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv.

Aceste prevederi se aplică şi în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lună a trimestrului IV al anului calendaristic.

dec014» Consultă formularul 014 în Lege5 Online.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu