18 Iulie, 2018

S-au modificat formularele fiscale 010 şi 030. Ce noutăţi s-au introdus?

Recent, au fost modificate unele formulare şi instrucţiunile de completare, prin Ordinul MFP nr. 35/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 36/2014, pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor.

Pe tipuri de declaraţii, se înlocuiesc declaraţiile şi instrucţiunile de completare la formularele:

- “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)“;
- “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030)” .

Vectorul fiscal. Cu titlu general, notăm completările la categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal. Faţă de cele existente anterior, se adaugă:
- impozitul pe construcţii;
- taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc.

Formularul 010

Notăm, succint, câteva modificări.

Forma de organizare apare modificată, fiind menţionate:
- persoană juridică;
- întreprindere familială;
- asociaţie;
- asociaţie de proprietari;
- fundaţie;
- federaţie;
- sindicat, federaţie sindicală, confederaţie;
- altă asociere sau entitate fără personalitate juridică.

Alte date privind contribuabilul – rubrici noi, care urmează a fi completate cu:
- autorizaţia de funcţionare/actul legal de înfiinţare;
- codul CAEN;
- felul sediului;
- plătitor cu sediul central în România (sediu central, sucursală, codul fiscal de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare);
- plătitor cu sediul central în străinătate;
- CIF a unităţii divizate;
- forma juridică;
- forma de proprietate;
- plătitor de impozit pe venitul din investiţii, conform art. 67 alin.(3) lit. b) Cod fiscal.

f010nou» Foto: Consultă noul formular 010 în Lege5 Online.

f030nou» Foto: Consultă noul formular 030 în Lege5 Online.


Taxa pe valoarea adăugată

Ca urmare a modificărilor recente aduse la Codul fiscal, notăm câteva precizări noi la:

• Declararea pentru situaţia înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere:
- cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 152 alin.(2) Cod fiscal;
- înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a declarării faptului că cifra de afaceri urmează să atingă sau să depăşească plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) Cod fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderi mici;
- înregistrarea prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri estimată este inferioară plafonului de scutire;
- realizarea în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA;
- înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit. b) şi d) Cod fiscal;
- înregistrarea prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) Cod fiscal;

• Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA, cu drept de deducere:
- înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului de scutire;
- înregistrarea prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri estimată este inferioară plafonului de scutire;
- înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit. b) şi d) Cod fiscal;
- înregistrarea prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) Cod fiscal;
- cifra de afaceri din anul precedent, obţinută din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu