9 Decembrie, 2019

S-au făcut modificări privind accizele pentru vehiculele şi armele achiziţionate intracomunitar! Ce trebuie să reţinem?

Ordinul ANAF nr. 2280/2014 se adresează în principal persoanelor fizice ce efectuează în nume propriu achiziții intracomunitare de produse accizabile din categoria mijloacelor de transport și armelor de foc.

Ordinul nr. 2280/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 560/2014.

Începând cu septembrie 2013, sunt supuse accizelor nearmonizate tranzacțiile cu mijloacele de transport de persoane cu capacitate cilindrică mai mare de 3000 cm cubi și cu armele de foc.

Desigur, sfera produselor accizabile supuse accizelor nearmonizate este mai largă, însă caracteristic pentru cele două sortimente amintite anterior este faptul că se necesită obținerea unui certificat ce atestă plata accizei, pentru înmatricularea autoturismului sau pentru utilizarea legală a armelor de foc.

În cazul în care persoanele fizice efectuează în nume propriu achiziții intracomunitare de mijloace de transport sau arme de foc, acestea au calitate de contribuabil la buget pentru plata accizei și vor achita în nume propriu accizele datorate pentru achizițiile intracomunitare.

În aceste situații, acciza este exigibilă la data achiziției intracomunitare a acestor bunuri și are scadența anterior înmatriculării produselor achiziționate.

Pentru a justifica plata accizei și, ulterior, pentru a efectua înmatricularea autoturismului, respectiv luarea în evidență a armei de foc, persoana fizică interesată solicită de la ANAF un certificat ce atestă plata accizei, pentru a fi prezentat autorităților competente.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Ordinul nr. 2280/2014 la Ordinul nr. 3361/2013 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă, aplicabilă de la 29 iulie 2014). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.
modaccizevehiculearme

Actul normativ ce reglementează obținerea certificatului este OpANAF nr. 3361/2013, iar actul normativ analizat modifică acest temei normativ.

Dintre modificările introduse, identificăm două aspecte principale:

a) se introduce un nou format al certificatului ce atestă plata accizei, precum și un nou format al cererii pentru eliberarea certificatului;

b)
se instituie obligația Trezoreriei Statului să comunice zilnic organului fiscal încasările din accize aferente mijloacelor de transport și armelor achiziționate intracomunitar.

Certificatul se utilizează pentru prima înmatriculare în România a acestor bunuri, iar pentru comercializarea ulterioară a acestora nu se mai datorează acciză.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu