21 Iunie, 2018

S-au făcut modificări în privinţa obţinerii certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA-ului

În Monitorul Oficial nr. 724/2013 a fost publicat OMFP nr. 1891/2013 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri.

Prezentul act normativ se adresează operatorilor care efectuează importuri de valoare mare într-o perioadă de 12 luni şi modifică procedura de scutire de TVA în vamă.

Potrivit art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, beneficiază de scutire de TVA în vamă importurile efectuate de operatori economici care au obţinut “certificat de amânare  la plată”.

Actul normativ care reglementează obţinerea certificatului este OMFP nr. 500/2007 cu modificările ulterioare.

Actul normativ analizat astăzi actualizează condiţiile de obţinere a certificatului şi extinde categoriile de persoane ce îl pot obţine.

Cine poate obţine certificatul?

Pot beneficia de acesta:

a) persoanele care în anul calendaristic precedent, sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului, au realizat importuri  a căror valoare cumulată este de cel puţin 100 de milioane de lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate.
b) operatorii economici autorizaţi care sunt înregistraţi în scopuri de TVA în România şi care au obţinut certificat de operator economic autorizat, conform art. 14a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
c) persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România şi care au obţinut autorizaţie pentru procedura de vămuire la domiciliu.

vamamod_1vamamod_2» Foto: În stânga puteţi vedea forma veche a art. 2 din Norme, iar în dreapta – forma actuală. // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5. // Sursa: Lege5 Online

Ce conditii trebuie să se respecte?

Condiţiile care trebuie să se îndeplinească sunt următoarele:

a) nu au obligaţii bugetare restante, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate/suspendate;
b) nu înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;
c) să fie înregistrate în scopuri de TVA cu cel puţin un an calendaristic înaintea depunerii cererii;
d) să nu fie în stare de insolvenţă, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.

Notă: aceste condiţii nu se aplică operatorului care a obţinut deja autorizaţia pentru vămuire la domiciliu sau autorizaţia de operator.

Ce documente sunt necesare?

Dosarul solicitantului trebuie să cuprindă:

a) cererea-tip, aprobată prin prezentul ordin;
b) copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA;
c) certificat de atestare fiscală, în original;
d) declaraţie pe propria răspundere privind valoarea cumulată a importurilor din teritorii şi state terţe realizate în anul calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare;
e) declaraţie pe propria răspundere că nu sunt în stare de insolvenţă şi nu se află în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară.

În ce termen se emite certificatul ce atestă scutirea de TVA în vamă? Când se poate revoca certificatul?

Actul normativ stabileşte eliberarea certificatului în termen de 15 zile de la depunerea documentaţiei în forma completă şi corectă.

Certificatul se revocă atunci când nu se mai îndeplinesc condiţiile de la acordare.

Foarte important: Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe perioada indicată de solicitant, care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2016.

Notă: OMFP nr. 1891/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu