20 Februarie, 2019

S-a adăugat un nou impozit în nomenclatorul obligaţiilor fiscale ce se plătesc în contul unic

Un nou impozit trebuie plătit de către contribuabili în contul unic destinat sumelor pentru bugetul de stat.

Conform Ordinului nr. 2281/2014, acesta este impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident.

Noile prevederi se aplică începând din 29 iulie 2014.

Aceste venituri se declară prin intermediul formularului 100 (declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat) — o altă modificare introdusă în luna iulie.

Potrivit Codului civil, fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari.

Obligaţiile fiscale ce se plătesc în contul unic

În prezent, conform nomenclatorului obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat — care este anexat Ordinului nr. 1294/2007 –, în contul unic 20.A.47.01.00 “Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” se plătesc:

- impozitul pe venitul din salarii;

- impozitul pe venitul din pensii;

- impozitul pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;

- plăţile anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţile comerciale bancare, persoane juridice române, şi de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine;

- impozitul pe profit/plăţile anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoanele juridice române, altele decât cele de la punctul anterior, şi de persoanele juridice cu sediul social în România;

- impozitul pe profit din asociere datorat de persoanele fizice;

- impozitul pe profit datorat de persoanele juridice străine, altele decât cele de la punctul 4 sau plăţile anticipate în contul impozitului pe profit anual, datorate de persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

- impozitul pe dividende distribuite persoanelor juridice;

- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

- impozitul pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil care nu generează o persoană juridică;

- impozitul la ţiţeiul din producţia internă;

- impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală;

- impozitul pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

- impozitul pe veniturile din arendarea bunurilor agricole;

- impozitul pe veniturile din dividendele distribuite persoanelor fizice;

- impozitul pe veniturile din dobânzi;

- impozitul pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;

- impozitul pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

- impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;

- impozitul pe veniturile din premii;

- impozitul pe veniturile din alte surse;

- impozitul pe veniturile din dividendele obţinute din România de persoanele nerezidente;

- impozitul pe veniturile din dobânzile obţinute din România de persoanele nerezidente;

- impozitul pe veniturile din redevenţele obţinute din România de persoanele nerezidente;

- impozitul pe veniturile din comisioanele obţinute din România de persoanele nerezidente;

- impozitul pe veniturile obţinute din România de persoanele nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment;

- impozitul pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoanele juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române;

- impozitul pe veniturile din serviciile prestate în România şi în afara României de persoanele nerezidente;

- impozitul pe veniturile obţinute de persoanele fizice nerezidente din premiile acordate la concursuri organizate în România;

- impozitul pe veniturile obţinute la jocurile de noroc practicate în România de persoanele fizice nerezidente;

- impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoanele nerezidente;

- vărsămintele de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

- vărsămintele din profitul net al regiilor autonome;

- impozitul pe veniturile din jocurile de noroc;

- impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident.
comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu