20 Februarie, 2018

S-a publicat procedura privind plăţile la Direcţia de taxe locale pentru impozitul pe veniturile din activităţi agricole. Până când se plăteşte acesta?

În Monitorul Oficial nr. 648/2013 a fost publicat OMFP nr. 1714/2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.

Actul normativ adoptat prezintă o mare importanţă pentru persoanele fizice ce datorează impozit pe venitul din activităţi agricole, pentru creşterea animalelor (ovine, bovine, capre, păsări de curte) sau pentru cultivarea cerealelor, catofului, viţei de vie, legumelor etc.

Impozitarea se realizează prin tranşe de venit şi impozitul se poate achita în două rate egale, până în data de 25 octombrie şi până în data de 15 decembrie.

Acest impozit este datorat direct către bugetul general consolidat şi nu există o redistribuire către autorităţile publice locale.

Prin urmare, impozitul trebuie colectat de către ANAF, fie prin intermediul unităţilor de casierie proprii, fie prin intermediul unităţilor de trezorerie.

Desigur, impozitul poate fi achitat şi prin transfer bancar.

Având în vedere faptul că acest impozit se adresează în principal persoanelor din mediul rural, unde nu există unităţi ANAF şi nu se utilizează în mod frecvent transferuri bancare,  legiuitorul a prevăzut posibilitatea plăţii acestor impozite la Direcţiile de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale unde domiciliază contribuabilii persoane fizice când nu există o unitate ANAF în această localitate.

Ordinul analizat astăzi este semnat atât de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Prin acest ordin se introduce procedura pe care trebuie să o urmeze unităţile administrativ teritoriale, astfel încât să poată încasa impozitele de la contribuabilii persoane fizice şi să le deconteze către bugetul de stat.

Ca şi procedură, actul normativ stabileşte două aspecte principale:

a) Modul în care se va semna protocolul de colaborare între ANAF şi unităţile administrativ teritoriale, astfel:
- în termen de două zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Direcţiile generale ale ANAF vor transmite către unităţile administrativ teritoriale formularul de protocol;
- în termen de două zile după primirea formularului de protocol, unităţile administrativ teritoriale vor semna şi returna către ANAF protocolul semnat.

proc-protoSursa foto: Lege5 Online

Notă:
unităţile administrativ-teritoriale nu sunt obligate să semneze protocolul, dar dacă nu semnează, îngreunează încasarea impozitului.

b) A doua parte a procedurii detaliază modul în care unităţile administrativ-teritoriale încasează sumele impozitului de la persoanele fizice şi le decontează către Trezoreria Statului.

Reţinem faptul că unităţile de specialitate ale primăriei vor transfera către trezoreria statului, centralizat, în termen de cinci zile lucrătoare, sumele încasate de la contribuabili.

Pentru persoanele fizice, data plăţii impozitului este data plăţii către unitatea de specialitate a primăriei.

Procedura reglementează şi formularele utilizate pentru decontarea plăţilor între unitatea primăriei şi unitatea de trezorerie, respectiv conturile de trezorerie.

Foarte important: acceaşi procedură se aplică şi pentru plăţile de asigurări de sănătate aferente acestor contribuabili.

Notă: OMFP nr. 1714/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu