25 Februarie, 2018

S-a modificat metodologia privind reducerea unor arierate. Ce noutăţi aduce OMFP nr. 1722/2013?

În Monitorul Oficial nr. 647/2013 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1722/2013 privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr.  161/2013.

Prin OUG nr. 3/2013, autorităţile au obligat unităţile administrativ-teritoriale care au înregistrat arierate la 31 ianuarie 2013 să le diminueze cu cel puţin 85% până la data de 31 martie 2013.

Una dintre sursele de finanţare a acestor împrumuturi este contractarea de împrumuturi de la trezoreria statului, într-o limită naţională de 800.000.000 de lei.

Procedura efectivă de aprobare a împrumuturilor, documentaţia de întocmit şi circuitul documentelor au fost  aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013.

Potrivit acestei metodologii, unităţile administrativ-teritoriale care au un grad de îndatorare de maximum 70% pot solicita împrumuturi pentru reducerea arieratelor de la trezoreria statului.

Împrumuturile pot fi acordate pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Actul normativ analizat astăzi aduce o uşoară modificare acestei proceduri, în sensul că permite unităţilor administrativ-teritoriale să ramburseze împrumutul anticipat faţă de graficul de rambursare agreat iniţial.

Ordinul aprobă conturile bugetare unde se poate face restituirea anticipată a împrumutului.

O1722-mod» Captură foto: noul articol introdus în Norme prin OMFP nr. 1722/2013. Sursa: Lege5 Online.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu