18 Februarie, 2018

S-a modificat Legea privind reforma în domeniul sănătăţii

În Monitorul Oficial 647 din 9 septembrie s-a publicat Ordonanţa de urgenţă 73 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Actul normativ privind reforma sănătăţii s-a constituit în vederea eficientizării activităţii instituţiilor din domeniul sanitar şi a funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate, în acord cu priorităţile Guvernului de reformă în administraţia publică.

Vom prezenta câteva dintre cele mai importante modificări şi completări la Legea nr. 95/2006:

1. S-a modificat articolul 28, alineatul (7), în care se precizează că “Ministerul Sănătăţii, ca autoritate naţională în domeniul sănătăţii, exercită controlul asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate, din punctul de vedere al aplicării politicilor şi programelor în domeniul sanitar, aprobate de Guvernul României, şi realizează coordonarea funcţionării eficiente a sistemului de asigurări sociale de sănătate organizat prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”.

2. S-a modificat articolul 209, alineatul (4), în care este specificat că : “CNAS propune, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii, proiecte de acte normative pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate. Este obligatorie obţinerea avizului conform al CNAS pentru proiectele de acte normative care au incidenţă asupra Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

3. S-au modificat alineatele (1) şi (3) ale articolului 266 :

“Art. 266.
(1) CNAS, instituţie publică, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate, are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, sectorul 3.

(3) CNAS funcţionează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administraţie, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Sănătăţii. Casele de asigurări functionează pe baza statutului propriu, care trebuie să respecte prevederile statutului-cadru şi care se aprobă de consiliul de administraţie al CNAS, cu avizul Ministerului Sănătăţii”.

4. La articolul 266, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) În domeniul sanitar, CNAS asigură aplicarea politicilor şi programelor Guvernului în coordonarea Ministerului Sănătăţii.”

Pentru alte modificări, vă rugăm să consultaţi: http://lege5.ro/Gratuit/gi3dcmbvgy/ordonanta-de-urgenta-73-2011-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu