19 Martie, 2019

S-a modificat Legea notarilor publici! Iată noutăţile!

În Monitorul Oficial 386 din 8 iunie 2012 a fost publicată Legea nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Potrivit actului normativ, notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. Acesta îşi exercită funcţia într-un birou notarial. Formele de exercitare a funcţiei de notar public sunt:

a) birou individual;

b) societate profesională.

În cadrul biroului individual, îşi exercită funcţia un notar public, angajaţi cu studii superioare şi personal auxiliar, se arată în actul normativ. De asemenea, societatea profesională se constituie din 2 sau mai mulţi notari publici asociaţi. În cadrul societăţii profesionale, notarii publici asociaţi pot angaja personal cu studii superioare şi personal auxiliar.

Notarul public nu îşi poate exercita funcţia, în acelaşi timp, în mai multe forme de exercitare a acesteia. Potrivit legii 77/2012, formele de exercitare a profesiei de notar public vor fi individualizate prin denumire.

Astfel, în cazul biroului individual  se va trece numele notarului public titular, urmat de sintagma «birou individual notarial» sau denumirea biroului, iar în cazul societăţii profesionale se va scrie numele notarilor publici asociaţi sau denumirea societăţii profesionale, în ambele cazuri urmate de sintagma «societate profesională notarială». Notarul public este liber să opteze şi să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a funcţiei prevăzute de lege.

Potrivit unei noi prevederi legale,  notarul public se poate deplasa şi în afara sediului biroului notarial, în limitele circumscripţiei teritoriale a judecătoriei în care îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, notarul public poate desfăşura, în condiţiile legii, activităţi de agent al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, precum şi alte activităţi decât cele prevăzute de lege, date în competenţa sa.

O altă prevedere întâlnită în Legea 77/2012 este aceea că notarul public îşi poate schimba sediul biroului notarial dintr-o localitate în altă localitate, prin concurs organizat de către Institutul Notarial Român, la nivel naţional, pe posturile destinate schimbărilor de sedii. Concursul de schimbări de sedii constă într-o probă practică scrisă. Nota minimă de promovare este 8,00.

Potrivit legii, notarul public poate fi suspendat din funcţie:

a) în caz de incompatibilitate;

b) pe perioada interdicţiei de a-şi exercita funcţia, dispusă în condiţiile legii sau ca măsură disciplinară;

c) în caz de nedepunere a situaţiei statistice lunare la termenul stabilit prin hotărârea Consiliului Uniunii, timp de două luni consecutiv;

d) pentru neachitarea integrală, în termen de două luni de la scadenţă, a obligatţilor băneşti profesionale, până la depunerea situaţiilor statistice şi/sau achitarea debitului si a penalităţilor aferente acestuia;

e) în caz de incapacitate temporară de muncă;

f) în cazul concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;

g) în cazul arestării preventive a notarului public, până la încetarea măsurii.

Conform prevederilor din legea 77/2012,  Consiliul Uniunii are obligaţia să întocmească tabloul anual al notarilor publici până la data de 31 martie a fiecărui an şi să îl publice în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Tabloul anual al notarilor publici se actualizează permanent, pe baza datelor furnizate de către Camere, se comunică Ministerului Justiţiei şi se postează pe pagina de internet a Uniunii.

Drepturi ale notarului public

1. dreptul la un onorariu pentru fiecare act sau procedură notarială îndeplinită;

2. dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale Uniunii şi ale Camerelor;

3. dreptul de a purta însemnele Uniunii şi ale Camerelor;

4. dreptul de a beneficia de concediu de odihnă, anual;

5. dreptul de  a beneficia de drepturile de asigurări sociale pe baza contribuţiei la sistemul asigurărilor sociale de stat şi/sau la sistemul privat;

6. dreptul de a avea acces la toate datele care privesc organizarea administrativă a activităţii notariale;

7. dreptul de a beneficia de sprijin financiar în caz de întrerupere a activităţii biroului din cauza incapacităţii temporare de muncă;

Potrivit legii, notarul public are dreptul la concediu de odihnă de 30 de zile lucrătoare, în condiţiile stabilite prin statut.

Obligaţii ale notarului public

-  să respecte dispoziţiile legii, ale regulamentelor, ale Statutului Uniunii, Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici şi ale Codului deontologic al notarilor publici.

- să participe la şedinţele organelor de conducere din care face parte.

- să păstreze faţă de terţi confidenţialitatea dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate în cadrul organelor de conducere;

- să aibă un comportament demn în exercitarea funcţiei;

- să îşi perfecţioneze continuu pregătirea profesională;

- să îşi declare domiciliul fiscal în România.

Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite şi sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) amendă de la 5.000 lei la 40.000 lei;

c) suspendarea notarului public din exerciţiul funcţiei pe o durată de cel mult 6 luni;

d) excluderea notarului public din profesie.

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu