12 Noiembrie, 2019

S-a modificat contul unic în care se plătesc obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat!

Contul unic în care contribuabilii plătesc obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat a fost schimbat recent de Fisc prin Ordinul nr. 223/2014.

Astfel, obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat se vor plăti — începând cu obligaţiile fiscale ale lunii ianuarie 2014 — în contul unic 20.A.47.01.00 “Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”.

Vechiul cont 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” NU se mai foloseşte.

Modificări şi la nomenclatorul obligaţiilor fiscale

Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat a fost şi acesta modificat prin Ordinul nr. 223/2014. Noua formă a nomenclatorului cuprinde următoarele obligaţii:

• Impozit pe venitul din salarii;

• Impozit pe venitul din pensii;

• Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

• Plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române şi de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine;

• Impozit pe profit/plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 4, precum şi de persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene;

• Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice;

• Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 4 sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual, datorate de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

• Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

• Impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

• Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică;

• Impozit la ţiţeiul din producţia internă;

• Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;

• Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

• Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole;

• Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice;

• Impozit pe veniturile din dobânzi;

• Impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;

• Impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

• Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;

• Impozit pe veniturile din premii;

• Impozit pe veniturile din alte surse;

• Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente;

• Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente;

• Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente;

• Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente;

• Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment;

• Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române;

• Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente;

• Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;

• Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente;

• Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente;

• Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

• Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome;

• Impozit pe veniturile din jocuri de noroc.

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu