25 Februarie, 2018

S-a înfiinţat Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare

Guvernul a aprobat printr-o Ordonanţă de Urgenţă înfiinţarea Agenţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare. Agenţia va funcţiona în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Regionale, având în structură filiale judeţene fără personalitate juridică.

Conducerea agenţiei va fi asigurată de directorul general şi de directorul general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condițiile legii.

Agenţia, ca instituţie publică, va permite dezvoltarea activităţilor din domeniul îmbunătăţirilor funciare de interes naţional, asigurarea protecţiei terenurilor de orice fel şi va putea îndeplini rolul statului în activităţi ce au drept scop prevenirea şi înlăturarea factorilor de risc (exces de apă, eroziunea solului, inundaţii, poluare).

De asemenea, personalul ANIF (Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare) va fi preluat de Agenţie în conformitate cu prevederile legale, în limita a maximum 1.500 de posturi, din cei 4.800 de salariaţi câți are în prezent ANIF.

Totodată, actul normativ introduce taxa de îmbunătăţiri funciare, denumită taxa IF, ca sursă pentru acoperirea cheltuielilor Agenţiei pentru administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare.

Această taxă este plătită de către beneficiarii terenurilor deţinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă în amenajările de îmbunătăţiri funciare sau în afara acestora, care beneficiază direct sau indirect de lucrările de îmbunătăţiri funciare pentru administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare. Calculul, modul de colectare şi termenele de plată a taxei IF se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar cuantumul taxei IF se aprobă, anual, de către Agenţie, până la data de 31 august a fiecărui an pentru anul următor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În privinţa finanţării activităţii Agenţiei, acesta se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, iar veniturile proprii ale Agenţiei sunt realizate din taxa IF şi tarifele percepute beneficiarilor activităţilor de îmbunătăţiri funciare.

Cheltuielile de exploatare, întreținere și reparații a amenajărilor funciare nu se mai asigură, potrivit noii reglementări, prin subvenții de la bugetul de stat, acordate Agenției sau beneficiarilor constituiți în organizații de îmbunătățiri funciare sau federații de organizații de îmbunătățiri funciare.

Sursa: Guvernul României

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu