22 Noiembrie, 2019

România va avea cost standard per antepreșcolar, pentru copiii de creșă

Statul poate finanța mai multe creșe și centre de îngrijire a copiilor de până la 3 ani, dacă extindem finanțarea acordată elevilor și preșcolarilor și la copiii de creșă, mai exact să avem costul standard stabilit per elev/preșcolar și în cazul antepreșcolarilor.

România avea 900 de creșe înainte de 1989 și peste 60.000 de copii cu vârste cuprinse între 1-3 ani, iar acum are doar 38 în toată țara, marea majoritate a copiilor fiind îngrijiți de bunici sau de bone, susțin inițiatorii proiectului legislativ. Noul act normativ modifică Legea educației astfel încât în bugetul Ministerului Educației să fie incluși, cu costul per antepreșcolar, și această categorie socială.

Proiectul prevede ca autoritățile locale să poată finanța noi creșe, de stat, confesionale sau private, cu finanțare de la bugetul de stat, din sponsorizări, din donații și din propriul buget. Inițiatorii consideră că încurajând natalitatea, țara noastră are de câștigat pe termen lung.

Legea educației naționale nr. 1/2011. La art. 27, după alin. (4) se intrduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

“Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii înscriși în unitățile acreditate de educțaie timpurie antepreșcolară de stat, particulară sau confesională, în limitele costului standard per antepreșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale.”

Art. 8. (1) Finanțarea cheltuielilor necesare organizării și funcționării creșelor se realizează din următoarele surse:

a) Bugete ale consiliilor locale;

b) Finanțarea de bază pentru antepreșcolari, conf. art. 27, alin. (4^1) din Legea Educației naționale nr. 1/2011;

c)  Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

d) Finanțare acordată de către instituțiile sau persoanele care au înființat creșa;

e) Contribuții lunare ale părinților reprezentanților legal;

f) Donații;

g) Sponsorizări;

h) Alte surse legal constituite.

Conform calculelor făcute pe baza datelor de la INS, impactul financiar la nivelul costului standard per antepreșcolar va fi între 5 și 6.000 lei anual, astfel că pentru toți copiii de această vârstă din țara noastră, efortul bugetar a fost calculat la aproximativ  80.000 mii lei anual. Proiectul legislativ va fi dezbătut mai întâi în comisiile de specialitate de la Camera Deputaților, primul for decizional sesizat. Ca să fie adoptate, modificările trebuie votate apoi în Senat. 

Ai nevoie de Legea educației naționale nr. 1/2011? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de 

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu