20 Septembrie, 2019

RIL: Achitare în cazul judecării în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii?

Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 11.02.2019, Înalta Curte de Casație şi Justiţie (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri. 

Astfel, prin Decizia nr. 4 din 11.02.2019 în dosarul nr. x/2018 ÎCCJ – Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie penală a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință a stabilit că: 

În ipoteza în care instanța a admis cererea inculpatului de judecare în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii[1], iar cauza a fost judecată potrivit acestei proceduri, nu este posibilă pronunțarea unei hotărâri de achitare întemeiată pe dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a și lit. c) din Codul de procedură penală. 

De menționat că, potrivit art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală, dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziilor Înaltei Curți de Casație şi Justiţie în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei mai sus menționată, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conținutul textului legal menționat de instanța supremă în Decizia nr. 4 din 11.02.2019? 

Art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a și lit. c) din Codul de procedură penală: Acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă:

(…)
b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșita cu vinovăția prevăzută de lege;

c) nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea (…). 

Ce trebuie să înțeleagă cititorul din decizia instanței supreme mai sus amintită? 

Instanța supremă a statuat prin recursul în interesul legii mai sus-amintit că, dacă inculpatul solicita ca judecata să aibă loc numai în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, inculpatul recunoscând în totalitate faptele reţinute în sarcina sa (pentru a beneficia de dispoziţiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală[2]), instanța admițând cererea inculpatului de judecare în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, cauza judecându-se potrivit acestei proceduri, nu este posibilă pronunțarea unei hotărâri de achitare întemeiată pe dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a și lit. c) din Codul de procedură penală, adică să se rețină că fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege sau că nu există probe că inculpatul a săvârşit infracţiunea.


[1]    Art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală: În cazurile în care acţiunea penală nu vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă, preşedintele pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de parți, dacă recunoaște în totalitate faptele reținute în sarcina sa, aducându-i la cunoștință dispozițiile art. 396 alin. (10).

[2]    Art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală: Când judecata s-a desfășurat în condițiile art. 375 alin. (1), (11) și (2), când cererea inculpatului ca judecata sa aibă loc in aceste condiții a fost respinsa sau când cercetarea judecătorească a avut loc in condițiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanta retine aceeași situație de fapt ca cea recunoscuta de către inculpat, in caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsa prevazute de lege in cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar in cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime. Pentru inculpații minori, instanta va avea in vedere aceste aspecte la alegerea măsurii educative; in cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevazute de lege, se reduc cu o treime.

Ai nevoie de Codul de procedură penală? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu