19 Noiembrie, 2019
Formularele pe care vi le punem la dispoziţie pot fi citite şi descărcate în scop informativ. Sursa oficială de unde am preluat aceste materiale este site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului: http://www.onrc.ro/

Cerere de înregistrare – persoane juridice (calcul în RON)

Cerere de înregistrare – numire lichidator (L 359/2004)

Cerere de înregistrare – numire lichidator (L 31/1990)

Aviz/Accept asociaţie proprietari/locatari (L 230/2007)

Declaraţie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art 15 alin (1) lit a) din Legea nr 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare (situaţia în care nu se desfăşoară activităţile din actul constitutiv)_model 1

Declaraţie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art 15 alin (1) lit b) din Legea nr 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare (situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare)_model 2

Declaraţie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art 15 alin (2) din Legea nr 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare privind modificarea declaraţiei(situaţia în care sunt modificări faţă de declaraţia tip anterioară)_model 3

Cerere de înregistrare – persoane fizice

Cerere verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă persoane fizice

Cerere actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev 2

Cerere verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă persoane juridice

Cerere de depunere şi/sau menţionare acte

Cerere-comandă eliberare acte

Cerere de depunere situaţii financiare