19 Noiembrie, 2019
Formularele pe care vi le punem la dispoziţie pot fi citite şi descărcate în scop informativ. Sursa oficială de unde am preluat aceste materiale este portalul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pages/home.php

Cerere pentru prima înregistrare imobil în cartea funciară

Cerere pentru prima înregistrare apartament în cartea funciară

Cerere de indisponibilizare a bunurilor imobile

Cerere de recepţie

Cerere-tip de înscriere

Cerere-tip pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare