22 Aprilie, 2019

Restituirea accizei pe motorină: Ce modificări a făcut Guvernul?

Potrivit art. 176 din Codul fiscal, transportatorii care dețin mijloace de transport rutier cu capacitatea mai mare de 7,5 t, respectiv transportatorii de persoane care dețin autovehicule din categoria M2 și M3, care nu efectuează transport public local, beneficiază de o restituire de acciză în valoare de 40  de euro/1000 l motorină.

Procedura de restituire este adoptată prin HG nr. 537/2014, care a fost modificată prin HG nr. 906/2014.

Hotărârea nr. 906/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 779/2014.

Potrivit acestei hotărâri, se adoptă un buget de 637,73 milioane de euro aferent restituirii de acciză pentru perioada 2014-2019, din care se vor restitui accize către un număr mediu anual de 20.114 operatori economici.

Ce aduce nou această hotărâre?

În principiu, se evidențiază trei modificări principale:

a) condițiile de eligibilitate ale operatorului economic;

b) documentele pe care acesta trebuie să le depună;

c) formularele justificative, cererea de restituire a accizei, respectiv anexele la această cerere.

Din punctul de vedere al condițiilor de eligibilitate, poate solicita restituirea de acciză un transportator care:

- nu este declarat inactiv fiscal conform art. 78^1 din Codul de procedură fiscală sau nu se află în inactivitate temporară înscrisă în Registrul Comerțului;

- nu beneficiază de alte compensații pentru activitatea de transport efectuată cu mijloacele de transport pentru care solicită restituirea de acciză;

- nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de HG 906/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

modaccizamotorina

În acest sens, pot fi considerați eligibili și contribuabilii care au obligații la bugetul de stat dacă:

- obligațiile sunt eșalonate la plată conform procedurilor în materie;

- operatorul economic are depuse deconturi de TVA cu opțiune de rambursare, iar TVA de rambursat este mai mare decât obligațiile de plată;

- operatorul economic figurează cu datorii către bugetul general consolidate, dar în același timp figurează cu creanțe de încasat de la autorități publice mai mari decât datoriile către buget.

Din punctul de vedere al modificărilor privind documentația, cererea de restituire va fi însoțită de un borderou centralizator al cantităților de motorină alimentate. Modelul borderoului este anexat la HG nr. 906/2014.

Se necesită copii de pe facturile de achiziție a motorinei, împreună cu anexele la facturi.

În condiția în care alimentările de combustibil se efectuează direct de la stații de distribuție, pe anexele la facturi trebuie să se precizeze cel puțin următoarele informații:

- stația de alimentare;

- data alimentării;

- numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat;

- numărul de identificare al cardului de gestiune a alimentărilor ori, după caz, al inelului emițător/receptor;

- cantitatea de motorină exprimată în litri pentru fiecare vehicul;

- numărul de kilometri înregistrați la bordul vehiculului.

În anexa la HG nr. 906/2014 sunt modificate următoarele formulare:

- cererea pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor și al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de acciză;

- cererea de restituire de acciză;

- borderoul alimentărilor cu combustibili;

- formularele deciziei de aprobare sau de respingere a cererii privind restituirea de acciză.

Actul normativ păstrează termenul de 45 de zile ca perioadă maximă în care se va efectua restituirea de acciză pentru dosarele complete depuse spre aprobare.

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra 3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu