În urma discuţiilor susţinute la Strasbourg cu reprezentanţii Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), a fost convenit textul proiectului de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România.

Potrivit informaţiilor publicate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), în cadrul discuţiilor, reprezentanţii CEDO au făcut mai multe propuneri în legătură cu proiectul de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, care, odată implementate, vor face legea eficientă şi uşor aplicabilă.

Astfel, proiectul va fi prezentat Guvernului spre adoptare, după integrarea propunerilor din partea CEDO.

* Cum arată proiectul până la ora actuală?

Proiectul de act normativ, publicat pe pagina web a ANRP, prevede restituirea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. În cazul în care restituirea în natură nu mai este posibilă, se dispune aplicarea unei măsuri reparatorii de compensare prin puncte.

Aceste dispoziţii se vor aplica cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data intrării în vigoare, precum şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii.

De asemenea, de aceste măsuri pot beneficia şi persoanele care au pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului cereri a căror analiză a fost suspendată în temeiul hotărârii pilot pronunţată în cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României.

Nu în ultimul rând, proiectul specifică şi faptul că plata sumelor de bani reprezentând despăgubiri aprobate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor înainte de intrarea în vigoare a legii precum şi a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile la data intrării în vigoare, se face în termen de 5 ani, în tranşe anuale egale, începând cu 1 ianuarie 2014. Cuantumul unui tranşe nu va fi mai mic de 5.000lei.

Consultă integral Proiectul de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România.

* Cine a participat la discuţii?

Delegaţia română reprezentând Comitetul Interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor s-a întâlnit vineri, 5 aprilie 2013, cu reprezentanţi ai Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), la Strasbourg, unde s-a discutat despre proiectul de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România.

Din delegaţie au făcut parte secretari de stat din Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice, co-agentul guvernamental român pentru CEDO şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

Reprezentanţii Comitetului Interministerial au purtat discuţii cu: Santiago Quesada – şeful Grefei secţiei a treia a CEDO, Crina Kaufman – şef de divizie în cadrul Grefei, Genevieve Mayer- şef al Departamentului de Executări a hotărârilor CEDO, Corinne Amat – şef de divizie al Departamentului Executări.     

De asemenea, la discuţii au mai participat un înalt reprezentant din partea Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei, precum şi experţi.

* Ce s-a discutat?

Partea română şi oficialii CEDO au analizat cele mai recente modificări ale proiectului de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire. În acest context, reprezentanţii Curţii Europene a Drepturilor Omului şi-au exprimat satisfacţia faţă de eforturile autorităţilor române de a soluţiona în mod echitabil şi unitar cererile de retrocedare depuse de cetăţenii ale căror proprietăţi au fost confiscate de regimul comunist.

Reprezentanţii Curţii au apreciat că, deşi noul proiect legislativ este extrem de complex, va rezolva problemele apărute din aplicarea legilor anterioare privind restituirile, emise în ultimii 20 de ani.

Membrii delegaţiei române au explicat motivele care au dus la schimbarea principiilor şi mecanismelor procesului de restituire, aşa cum acesta fusese prefigurat anterior, şi au prezentat procedurile de funcţionare ale noii legi, atât sub aspectul retrocedării în natură, cât şi sub aspectul compensării, prin acordarea de puncte valorificabile ulterior, prin terenuri sau numerar.

Partea română a reiterat că în adoptarea noului cadru legislativ s-au avut în vedere acordarea unei reparaţii morale şi materiale adecvate foştilor proprietari, dar şi principiul menţinerii justului echilibru între interesul acestora şi interesul general al societăţii.

Sursa: ANRP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here