Cu o denumire pretenţioasă – calitatea architectural-ambientală a clădirilor – Legea nr. 153/2011 ne obligă la reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora. Reglementarea a suferit modificări şi completări prin recenta Lege nr. 166/2016, publicată în Monitorul oficial nr. 564/2016, aplicabile de astăzi, 29 iulie 2016.

Dispoziţia din primul articol al Legii nr. 153/2011 este mai amplă: “Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, în temeiul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii şi a prezentei legi, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor.”

În caz contrar, primăria trimite notificare cu obligaţiile prevăzute de lege, iar destinatarii trebuie să îşi dea acordul, în scris, în termen de maximum 60 de zile, precum şi să înştiinţeze primăria şi inspectoratul judeţean în construcţii cu privire la începerea executării lucrărilor de intervenţie, respectiv recepţia la terminarea acestora, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Lucrările se suportă de proprietari, dar primăria poate interveni prin cofinanţare sau prealuarea cheltuielilor, în condiţiile legii şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie.

Ce aduce nou legea de modificare

Lucrările de intervenţie. Se includ şi lucrările de consolidare zidărie/pereţi exteriori, înlocuire tâmplărie exterioară (balcoane etc.)

Lucrările de intervenţie, stabilite prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate, sunt investiţii de interes public naţional sau local, declarate, după caz, prin hotărâre a Guvernului.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Legea nr. 166/2016 asupra Legii nr. 153/2011 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

renovare cladiri

Cofinanţarea. A fost modificată dispoziţile privind intervenţia primăriei pentru cofinanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie la clădirile monument istoric, la clădirile amplasate în ansambluri şi situri clasate ca monument istoric, în zonele de protecţie a monumentelor istorice, la clădiri protejate datorită valorii lor culturale prin planuri urbanistice generale, la clădirile din zonele construite protejate sau din centrele istorice ale localităţilor, precum şi din staţiunile/localităţile/zonele turistice, balneare, climatice şi/sau balneoclimatice. Corelativ, pentru aceste obiective sunt introduse reglementări specifice referitor la cofinanţare.

Asociaţii de proprietari. Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie, în cota de contribuţie de 50% se asigură de către proprietari/asociaţiile de proprietari pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în baza situaţiilor de lucrări.

La cererea asociaţiei de proprietari, primăria poate avansa finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare contribuţiei ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, cu recuperarea sumelor din fondul de reparaţii al asociaţiei.

Taxa de reabilitare. Dacă asociaţia nu îşi achită datoria, recuperarea sumelor rămase se realizează prin stabilirea unei taxe pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Taxa pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor se aplică doar proprietarilor/asociaţiilor de proprietari care beneficiază de reabilitarea clădirii în urma înscrierii acesteia în programele multianuale, atunci când nu sunt acoperite sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea contribuţiei, în vederea acoperirii respectivei contribuţii.

Sumele avansate de primărie pentru asigurarea contribuţiei proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de consolidare şi/sau reparare/refacere a sistemului de acoperire sunt considerate cheltuieli de natură socială şi se pot recupera într-un termen mai mare de 10 ani pentru clădirile în care locuiesc persoane din categoriile de proprietari, persoane fizice, respectiv familii care conform anchetei sociale efectuate înainte de stabilirea naturii sociale a cheltuielilor şi pe durata recuperării acestora de autoritatea administraţiei publice locale şi pe toată durata realizării lucrărilor de intervenţie realizează venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie mai mici sau egale cu salariul minim net garantat în plată pe ţară

Ai nevoie de Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here