19 Februarie, 2018

Reminder: Obligaţii fiscale cu termen până mâine

Până mâine, 25 septembrie, contribuabilii trebuie să depună unele obligaţii fiscale, pe care le vom detalia în prezentul articol.

În primul rând, contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, trebuie să efectueze plăţile anticipate privind impozitul pe venit, aferente trim. III 2012.

În al doilea rând, contribuabilii trebuie să plătească impozitul reţinut la sursă în luna august.

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul.

Din categoria contribuabililor fac parte plătitorii de următoarele venituri:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

d) venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

Plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira în cursul anului fiscal impozitul reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de contribuabili.

În acelaşi timp, asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat trebuie să plătească cota de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna august.

O altă obligaţie fiscală este efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole de către contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole.

Contribuabilii care determină venitul net din activităţi agricole datorează plăţi anticipate către bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în două rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de 25 septembrie inclusiv şi 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv.

Formulare ANAF care trebuie depuse la Fisc până mâine

1. Formularul 100 (Format electronic – http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html)

Descarcă formularul 100 în format PDF! Click aici!

2. Formularul 112

Cine trebuie să îl depună?

- Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului;

- Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Descarcă formularul 112 în format PDF! Click aici!

3. Formularul 224

Din categoria contribuabililor care trebuie să depună acest formular fac parte persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Descarcă formularul 224 în format PDF! Click aici!

4. Formularul 300 (Format electronic – http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html)

Formularul trebuie depus de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal.

Descarcă formularul 300 în format PDF! Click aici!

5. Formularul 301 (Format electronic – http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/301.html)

Persoanele care trebuie să depună acest formularul sunt menţionate în instrucţiunile de completare ale acestuia.

Formularul 301 poate fi descărcat în format PDF, împreună cu instrucţiunile de completare a acestuia, de-aici.

6. Formularul 390 VIES

Formularul trebuie depus de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul Fiscal.

Descarcă formularul 390 VIES în format PDF! Click aici!

7. Formularul 394

Categorii de contribuabili:

- Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) şi alin. (7) din Codul Fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1).
- Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.

Mai multe detalii despre declaraţia 394:

Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300).

Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

Descarcă în format PDF formularul 394! Click aici!

Notă: Toate formularele în format PDF conţin instrucţiuni de completare a lor.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu