23 Februarie, 2018

REMINDER: De astăzi se pot depune dosarele pentru susţinerea examenului de consultant fiscal!

Începând de astăzi, 2 septembrie 2013, persoanele care doresc să devină consultanţi fiscali îşi pot depune dosarul de înscriere la examenul care va fi susţinut în Bucureşti, în data de 5 octombrie. Reglementările referitoare la susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sunt stabilite prin Hotărârea CCF nr. 9/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 539/2013.

Documente necesare pentru înscrierea la examen

Potrivit actului normativ, înscrierile la examen se fac în perioada 2 septembrie 2013 – 23 septembrie 2013 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro.

Dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină:

 • cererea de înscriere la examen;

ccf1
Sursa foto: Lege5.ro

 • curriculum vitae;
 • diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
 • carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
 • actul de identitate, în copie;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • certificatul de cazier fiscal;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;
 • trei fotografii 2/3 cm;
 • dovada plăţii taxei de înscriere, de 500 de lei, conform Hotărârii CCF nr. 1/2013.

Atenţie! Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087), deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.

Susţinerea examenului de consultant fiscal

Examenul va fi susţinut din tematica şi bibliografia prevăzute în anexa nr. 1 a Hotărârii Camerei consultanţilor fiscali şi va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

ccf2

Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 30 septembrie 2013.

Cine poate deveni consultant fiscal?

Potrivit reglementărilor legislative în vigoare, pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;
 • să aibă o experienţă de minimum 5 ani după obţinerea licenţei, în una dintre următoarele activităţi:
  • elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;
  • servicii de administrare a legislaţiei fiscale;
  • elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;
  • activitate financiar-contabilă.
 • să nu aibă antecedente penale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu