22 Februarie, 2018

“Reînregistrarea” în scopuri de TVA

După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 alin.(9) lit. a)-e), Codul fiscal, organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA astfel:

- Din oficiu, de la data la care a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, pentru situaţiile prevăzute la alin.(9) lit. a) şi b) (inactivi şi suspendaţi la Registrul Comerţului)

- La solicitarea persoanei impozabile în situaţia prevăzută la alin.(9) lit.c) (infracţiuni sau atragerea răspunderii), dacă încetează situaţia care a condus la anulare de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

- La solicitarea persoanei impozabile în situaţia prevăzută la alin.(9) lit.d) (nedepunerea deconturilor pe un semestru), de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza următoarelor informaţii/documente furnizate de persoana impozabilă:

* prezentarea deconturilor de taxă nedepuse la termen;

* prezentarea unei cereri motivate din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu