Recent a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii. Vă prezentăm în continuare o sinteză a celor mai importante prevederi din acest act normativ, ce va intra în vigoare pe 23 septembrie 2017.

Inspecţia Muncii are rol de coordonare şi exercitare a activităţii de control în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei produselor din domeniul de competenţă, în vederea aplicării unitare a dispoziţiilor legale în unităţile din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.

Evaluarea activităţii profesionale individuale pentru personalul din cadrul Inspecţiei Muncii şi al inspectoratelor teritoriale de muncă se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare specifice funcţionarilor publici, respectiv personalului contractual.

Inspecţia Muncii trebuie să îndeplinească mai multe atribuţii generale, specifice în domeniul relaţiilor de muncă și atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieței.

Atribuții generale:

 • controlează aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale generale şi speciale care reglementează relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, supravegherea pieţei produselor din domeniul de competenţă, conform legii;
 • coordonează, îndrumă metodologic şi controlează activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă şi a celorlalte instituţii aflate în subordine;
 • cooperează, pe plan intern şi internaţional, în domeniile de competenţă, cu instituţii similare, inspecţii din alte domenii, instituţii publice sau private, organizaţii ale partenerilor sociali şi cu orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează potrivit legii;
 • iniţiază propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniile de activitate, pe care le înaintează Ministerului Muncii şi Justiției Sociale.

Atribuții specifice în domeniul relaţiilor de muncă:

 • controlează, coordonează şi îndrumă metodologic aplicarea prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, ce decurg din legislaţia naţională, europeană şi din convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii;
 • constată dacă activitatea prestată în baza unui alt tip de contract decât cel de muncă se desfăşoară în condiţiile unui raport de muncă;
 • controlează încadrarea în muncă a cetăţenilor străini în România;
 • organizează înregistrarea şi evidenţa, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate. Inspectoratele teritoriale de muncă procedează la înregistrarea contractelor colective de muncă după verificarea îndeplinirii condiţiilor procedurale prevăzute de lege.

Atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţii:

 • controlează respectarea reglementărilor privind organizarea locurilor de muncă şi impune luarea de măsuri de prevenire şi protecţie în vederea normalizării condiţiilor de muncă;
 • analizează şi avizează dosarele de cercetare a evenimentelor şi poate dispune motivat completarea dosarului şi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, precum şi retragerea avizului şi refacerea cercetării de către angajator, în condiţiile legii, în cazurile în care se constată că cercetarea a fost efectuată necorespunzător;
 • participă la abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • analizează şi soluţionează, în conformitate cu reglementările în vigoare, contestaţiile, sesizările şi reclamaţiile referitoare la securitatea produselor introduse pe piaţă.

Inspecţia Muncii este condusă de un inspector general de stat, care în exercitarea atribuţiilor de conducere are în subordine doi inspectori generali de stat adjuncţi. Inspectorul general de stat şi inspectorii generali de stat adjuncţi sunt numiţi prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, în condiţiile legii.

Inspectorul general de stat are, în principal, mai multe atribuţii printre care:

 • organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea Inspecţiei Muncii şi a instituţiilor subordonate;
 • aprobă programul-cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;
 • aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea punctelor de lucru ale inspectoratelor teritoriale de muncă.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here