24 Februarie, 2018

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti a fost modificat. Vezi noutăţile!

În Monitorul Oficial nr. 559 din data de 8 august 2012 a fost publicată Hotărârea nr. 637/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005.

Ce e nou în actul normativ?

În regulament sunt precizate atribuţiile grefierului de şedinţă, stabilit pentru completul căruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul, în etapa premergătoare şedinţei de judecată şi în etapa cercetării judecătoreşti desfăşurată în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010.

Astfel, grefierul trebuie să întocmească, pe baza dispoziţiilor date de complet, toate comunicările prevăzute de lege înainte de fixarea primului termen de judecată, pe care le va preda persoanei desemnată cu atribuţii privind expedierea actelor de procedură.

Grefierul va trebui, de asemenea, să completeze borderourile privind expedierea actelor de procedură, dacă nu există o persoană desemnată cu atribuţii, şi să predea corespondenţa la arhivă, în vederea expedierii.

Totodată, acesta va trebui să redacteze încheierile şi toate actele de procedură prevăzute de lege şi să urmărească termenele prevăzute de lege pentru efectuarea modificărilor sau completărilor la cererea de chemare în judecată, pentru depunerea întâmpinării şi a răspunsului la întâmpinare. Grefierul va trebui să ţină evidenţa acestora şi să informeze completul de judecată cu privire la împlinirea lor.

În acelaşi timp, grefierul va trebui să întocmească citaţiile şi să păstreze în arhivă dosarele cât timp vor fi realizate actele de procedură şi studiul dosarului de către completul de judecată.

O altă noutate prezentă în actul normativ face referire la actele de sesizare a instanţei care nu au primit număr în aplicaţia ECRIS.

Potrivit prevederilor, dacă aceste acte nu au primit număr din motive obiective, acestea vor fi prelucrate cu prioritate a doua zi, cu aprobarea preşedintelui instanţei sau a persoanei desemnate de acesta. Se va încheia şi un proces-verbal în acest sens, menţionând ca dată certă data depunerii actului de sesizare la registratură.

Ce mai cuprinde regulamentul?

În cuprinsul actului normativ, sunt prevăzute dispoziţii cu privire la:

* activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ, desfăşurată în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă;

* activitatea de judecată care se desfăşoară în procesele începute după ce Codul de procedură civilă a intrat în vigoare;

* înregistrarea cererilor de apel sau de recurs şi înaintarea dosarelor la instanţa de apel sau de recurs în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă;

* înregistrarea şi judecarea cererilor de contestaţie în anulare şi de revizuire în procesele începute după ce Codul de procedură civilă a intrat în vigoare.

Hotărârea nr. 637/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti va putea fi vizualizată în cel mai scurt timp în rubrica „Legislaţie” sau AICI.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu