15 Septembrie, 2019

Regulamentul de emitere a certificatelor verzi

Regulamentul de emitere a certificatelor verzi din 04.02.2015, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 4/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 118 din 16 februarie 2015 (M.Of. nr. 118/2015).

În vigoare de la 16.02.2015

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Scopul

Art. 1.

Prezentul regulament stabileşte:

a) modul de calcul al cantităţii de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi prevăzut de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) modul de emitere a certificatelor verzi;

c) părţile implicate şi obligaţiile acestora în desfăşurarea procesului de emitere a certificatelor verzi.

SECŢIUNEA a 2-a

Domeniul de aplicare

Art. 2.

Prezentul regulament se aplică:

a) operatorului de transport şi de sistem, în calitate de emitent al certificatelor verzi;

b) operatorilor economici acreditaţi de ANRE pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi;

c) operatorilor de reţea la reţelele cărora sunt racordate centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în vederea confirmării producţiilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, livrate de acestea în reţelele electrice şi/sau la consumatori.

SECŢIUNEA a 3-a

Definiţii şi abrevieri

Art. 3.

(1) Termenii utilizaţi în prezentul regulament sunt cei definiţi în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei definiţi în Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013.

(2) În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) consum propriu tehnologic – consumul de energie electrică al unei centrale electrice necesar pentru realizarea producţiei de energie electrică, ce reprezintă cantitatea de energie electrică consumată de la bornele generatoarelor proprii ale centralei şi/sau din reţeaua electrică necesară pentru producerea energiei electrice în cadrul respectivei centrale; această cantitate include energia electrică necesară pentru manipularea şi prepararea combustibilului, pentru mentenanţa centralei şi pentru pomparea apei din lacul din aval în lacul din amonte, precum şi pierderile în reţelele electrice prin care se realizează racordarea grupurilor/centralelor la reţea. În cazul centralelor de cogenerare acesta include şi consumul de energie electrică necesar pentru producerea energiei termice în cogenerare;

b) CV suplimentare – CV prevăzute la art. 6 alin. (4) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de care producătorii pot beneficia suplimentar pentru cantităţile de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficienţă;

c) Lege – Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) putere calorifică inferioară – cantitatea de căldură obţinută prin arderea unei unităţi de combustibil în condiţiile în care produsele rezultate în urma arderii acestuia (gaze de ardere, vapori de apă, cenuşă) sunt evacuate la o temperatură mai mare decât temperatura de condensare a vaporilor de apă;

e) operator economic acreditat – operator economic care deţine/exploatează centrale electrice în care se produce energie electrică ce beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi în baza unei decizii de acreditare emise de ANRE;

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu