19 Ianuarie, 2018

Regulamentul BNR privind regimul valutar a fost modificat

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar a fost modificat, iar Norma Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar a fost abrogată prin Regulamentul BNR nr. 6 din 09 mai 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 341 din 19 mai 2012.

Noul act normativ modifică Regulamentul BNR nr. 4/2005, (republicat 2007), privind procedura plăţilor  pe teritoriul României, şi modifică anexa ce enumera situaţiile în care rezidenţii pot efectua plăţi în valută pe teritoriul ţării.

Noile prevederi detaliază în ce mod se pot efectua plăţile pe teritoriul României, în lei sau valută astfel: “Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de raportul juridic care le reglementează se realizează numai în moneda naţională – leu”.

În acelaşi timp, în actul normativ se specifică faptul că plăţile, încasările, transferurile şi orice alte operaţiuni între rezidenţi care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic ce reglementează modul de remuneraţie, se realizează numai în moneda naţională – leu.

Toate celelalte operaţiuni între rezidenţi, care nu sunt descrise mai sus, pot fi efectuate în mod liber, fie în moneda naţională, fie în valută.

Sunt exceptate plăţile reglementate în Anexa 2 din Regulament, „categorii de rezidenţi care pot efectua operaţiuni în valută”. Iată care sunt categoriile de rezidenţi şi situaţiile în care aceştia pot efectua operaţiuni în valută cu alţi rezidenţi:

a) persoanele juridice care efectuează plăţi şi încasări nemijlocite decurgând din contracte de comerţ exterior şi prestări de servicii externe (export-import de bunuri şi servicii), pe baza contractelor de comision încheiate între comisionar şi comitent sau între comisionarul unui nerezident şi beneficiarul rezident, precum şi a contractelor de comerţ exterior respective.

b) persoanele juridice care efectuează nemijlocit plăţi şi încasări pe baza contractelor de subantrepriză decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economică internaţională, contracte de export al unor obiective complexe şi al unor produse cu ciclu lung de fabricaţie;

c) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni care decurg din acte de comerţ derulate în porturi, în zonele din aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere, ori din acte de comerţ derulate pe parcurs extern în trenuri internaţionale, la bordul aeronavelor şi navelor.

d) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni stipulate de prevederi legale exprese.

e) persoanele fizice, pentru operaţiuni efectuate între acestea cu caracter ocazional.

f) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite ce decurg din organizarea şi/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul internaţional de mărfuri şi de persoane şi turismul internaţional.

g) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim “lohn”, pe baza contractelor de colaborare, în măsura în care colaboratorii rezidenţi sunt nominalizaţi în autorizaţia de perfecţionare activă.

h) persoanele fizice, juridice şi alte entitaăţ, pentru operaţiuni efectuate în străinătate.

i) persoane juridice pentru plăţi efectuate către furnizori şi subfurnizori, aferente bunurilor şi serviciilor care intră în componenţa produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate.

Sursă:  Regulamentul BNR nr. 6 din 09 mai 2012 privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, precum şi abrogarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar, publicat în Monitorul Oficial 341 din 19 mai 2012

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu