18 August, 2017

Reglementări privind somaţia de plată. Ce trebuie să ştim?

În 2001, Executivul a adoptat Ordonanţa nr. 5/2001 privind somaţia de plată, care a funcţionat, cu modificări şi completări, până în 2012, când a fost abrogată de Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Codul a preluat toate obligaţiile, la fel ca şi pe acelea de natura somaţiei de plată din O.U.G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti, de asemenea abrogată prin Legea nr. 76/2012.

Procedura civilă

Codul de procedură civilă prevede, astfel, că debitorul va fi somat să îşi îndeplinească obligaţia, de îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la continuarea executării silite. Nu este necesară comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei:

- în cazurile prevăzute la art. 674 (privind decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată);
- în cazul ordonanţelor şi încheierilor pronunţate de instanţă şi declarate de lege executorii.

În ce priveşte termenele, art. 714.(1) din Codul de procedură civilă prevede că dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:

- contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care îl contestă;
- cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;
- debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

Investirea cu formulă executorie

Completând inclusiv cu dispoziţii proprii Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă – deci fără fără ca unele din aceste dispoziţii să apară în Cod – Legea nr. 76/2012 prevede că ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

Dacă legea specială prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, după caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligaţii de a face sau de a nu face ce nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, de la intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, se vor putea aplica penalităţi în condiţiile prevăzute la art. 894 din Codul de procedură civilă.

CPC-894Sursa foto: Lege5 Online

Procedura fiscală

Codul de procedură fiscală, prin art. 145, prevede că executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu.

Somaţia cuprinde elementele pentru actul administrativ-fiscal (a se vedea art. 43 alin. 2 din Codul de procedură fiscală), dar şi precizări specifice, anume:

- numărul dosarului de executare;
- suma pentru care se începe executarea silită;
- termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu;
- indicarea consecinţelor nerespectării acesteia.

CPF-43Sursa foto: Lege5 Online

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  emiliarat
  octombrie 17 2013

  am hotarire executori si debitorul este plecat din tara ce pot face?

 • Răspunde
  Valentin
  octombrie 18 2013

  Buna ziua. Ma numesc Dan Valentin,si sunt presedintele unei asociatii de propietari ,de putina vreme,din sect.5 Bucuresti.
  Situatia este urmatoarea:ne judecam de catva ani, cu un propietar rau platnic,procesul este inca pe rol ,dar
  vrem ca pana la incheierea lui sa ne asiguram ca in caz ca ,potrivit unor informatii,paratul mai are procese pe rol cu terti.Care sunt pasii de urmat ca sa benificiem de privilegiul imobiliar,unde trebuie sa ne adresam si care, este calea cea mai simpla.Va multumesc anticipat!

Scrie un comentariu