19 Februarie, 2018

Reglementări noi privind contribuabilii inactivi

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3347/2011, publicat în Monitorul Oficial nr.754 din 26 octombrie aprobă noi proceduri privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi, procedura de îndreptare a erorilor materiale, precum şi de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi.

La data publicării acestui act normativ se abrogă OPANAF nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, cu modificările şi completările ulterioare.

Reţinem, din acest act normativ, exceptarea contribuabililor declaraţi inactivi de la procedurile curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor. De asemenea, acestora li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data de întâi a lunii următoare comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, datorită declarării inactivităţii fiscale, au obligaţia să solicite organului fiscal competent, în cazul reactivării, înregistrarea în scopuri de TVA. Data înregistrării în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării.

Competenţa pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare şi îndreptarea erorilor revine direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, la propunerea compartimentelor cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii.

Procedurile aprobate prin ordinul preşedintelului ANAF se aplică de către compartimentele cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii, denumite în continuare compartimente de specialitate.

Contribuabilii declaraţi inactivi potrivit procedurii aplicabile înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ îşi păstrează această calitate până la îndeplinirea condiţiilor de reactivare prevăzute de lege.

Actul normativ aprobă, de asemenea, organizarea Registrului contribuabililor inactivi sau reactivaţi.

Anexele la ordin cuprind conţinutul formularelor pentru:

- Procedura privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală;

- Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală;

- Procedura de îndreptare a erorilor materiale;

- Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi;

- Decizia de declarare în inactivitate;

- Decizia de reactivare;

- Decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate;

- Decizia de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale;

- Notificarea privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv;

- Notificarea privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu