23 August, 2019

Reglementări corelate privind folosirea pajiştilor. Ce prevede OUG 34/2013?

O recentă ordonanţă de urgenţă vine în sprijinul fermierilor crescători de animale, prin rezolvarea unor neconcordanţe legislative.

Citiţi mai jos ce aduce nou, cu începere de de la 13 mai a.c., Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2013 (publicată în Monitorul oficial nr. 267/2013) privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Emiterea actului normativ a fost motivată de faptul că Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor cuprindea prevederi neuniforme. Astfel, Legea nr. 214/2011 (abrogată prin recenta ordonanţă de urgenţă) prevedea obligativitatea concesionării suprafeţelor de teren ocupate cu pajişti, aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, doar asociaţiilor locale de crescători de animale; or, terenurile cu această destinaţie şi aflate sub acest regim juridic nu puteau – până acum – să fie concesionate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

Acesta este un prim motiv. Pe de altă parte, în condiţiile în care utilizatorii de pajişti beneficiază de plăţi unice pe suprafaţă, cu termen-limită de solicitare 15 mai 2013, legislaţia în vigoare era de natură să blocheze implementarea schemelor de plăţi pe suprafaţă pentru anul 2013.

CE PREVEDE ORDONANŢA DE URGENŢĂ PENTRU REZOLVAREA NECONCORDANŢELOR ARĂTATE?

• Pentru pajiştile din domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, unităţile administrativ-teritoriale încheie contracte de concesiune/închiriere, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 5 ani. Contractele se semnează de către primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE). 

• Pentru pajiştile din domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor,
unităţile administrativ-teritoriale încheie contracte de închiriere pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 5 ani. Procedura este aceeaşi, respectiv crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, solicită închirierea, consiliul local dă aprobarea iar contractul se semnează de către primar.

Autorităţile locale trebuie să iniţieze procedura concesionării/închirierii până la 1 martie a fiecărui an. Prin excepţie, pentru anul acesta, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor trebuie să iniţieze procedura de concesionare/închiriere în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

• Pentru pajiştile aflate în proprietatea publică şi privată a statului administrate de ADS,
atribuirea contractelor de concesiune, arendă şi a altor contracte de exploatare eficientă a acestora, încheiate de ADS, se face potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare. Pajiştile din această categorie pot fi utilizate numai de către crescătorii de animale, persoane fizice/juridice având animalele înscrise în RNE şi care care asigură o încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha. Unitatea vită mare (UVM) este unitate de măsură standard stabilită pe baza necesarului de hrană al fiecărei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale.

• În ce priveşte accesul la schemele de plăţi pe suprafaţă, ordonanţa de urgenţă instituie, în sarcina persoanelor fizice şi juridice proprietari/utilizatori de pajişti, obligaţia de a asigura o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha.

• Abrogând Legea nr. 214/2011, ordonanţa de urgenţă dă şi alte reglementări privind regimul pajiştilor, dintre care menţionăm:

- încadrarea terenurilor în categoria de pajişti;

- obligaţia deţinătorilor de pajişti privind menţinerea suprafeţei totale ocupate cu pajişti la 1 ianuarie 2007;

- interdicţiile privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor, cu excepţiile admise;

- obligaţiile crescătorilor de animale care folosesc pajiştile şi unităţile zoopastorale de a face lucrări de întreţinerre, condiţiile şi nivelul acestor lucrări urmând să fie cuprinse în contractul de concesiune/închiriere;

- regimul contravenţiilor şi încadrarea sancţiunilor.

Ordonanţa de urgenţă modifică, totodată, Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 1/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pentru raţiuni de corelare legislativă.

ULTIMA ORĂ

Recenta Lege nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor, în forma finală în care apare pe site-ul ANRP, prevede abrogarea articolelor 5 şi 12 din Legea nr. 214/2011, act normativ care, aşa cum am arătat, a fost deja abrogat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 13 mai 2013. Iată ce prevederi aveau articolele în cauză:

Art. 5. – (1) Pajiştile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a şi c*) nu se vor înstrăina, nu se vor împărţi, nu pot fi grevate de niciun drept real sau personal şi nu li se va schimba categoria de folosinţă.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) terenurile ocupate cu pajişti care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de producţie.

(3) Pajiştile prevăzute la alin. (2) vor fi constituite în perimetrul de ameliorare de interes naţional, pe care se vor executa lucrări de repunere în valoare şi amenajare, corespunzător reglementărilor legale în vigoare, fără schimbarea proprietarului.
p1
Sursa foto: Lege5 Online

Art. 12. – (1) Unitatea administrativ-teritorială locală poate, cu avizul camerei agricole judeţene şi al asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, să înstrăineze porţiuni dintr-o pajişte numai în cazuri de necesităţi de interes public, local sau naţional, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale locale pot, cu avizul camerei agricole judeţene şi al asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, să înstrăineze o pajişte, total sau în parte, numai unei alte comune care nu deţine pajişte, numai în scopul cumpărării, situată la o distanţă mai mică de aceasta.
p2
Sursa foto: Lege5 Online

*)Trimiterile de la asterisc se referă la:

a) pajiştile proprietate publică şi privată a statului şi pajiştile comunale şi urbane care fac parte din domeniul privat al statului şi se află în administrarea consiliilor locale respective;

c) pajiştile situate pe orice fel de terenuri din zonele montane, inclusiv golurile alpine, sau cele situate în zonele inundabile ale râurilor şi în Lunca Dunării, care nu intră în categoriile prevăzute la lit. a) şi b) şi care sunt folosite numai în timpul prielnic păşunatului, aparţinând domeniului public al statului.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Victor
  mai 28 2013

  Sunt un crescator de animale din Loc. Tismana, Jud. Gorj si as vrea sa aflu daca dupa oug34/2013 pot beneficia de pasune pentru animalele pe care le am. Mentionez ca am pus o cerere pentru pasune din luna Ianuarie 2013. In luna Martie au avut loc licitatii pentru pasuni alpine la care nu am putut obtine pasunea. In momentul acesta primaria mai are o suprafata de 140ha de pasune alpina pe care nu vrea sa o inchirieze doar prin licitatie. Va multumesc si astept raspunsul dumneavoastra.

 • Răspunde
  tudor
  august 19 2013

  Bună ziua! Momentan lucrez în italia, vreau să mă întorc în tara sa-mi fac o mica ferma de capre( 100 buc) . Am o casă și o gradina de circa 0.50 ha in comuna M-rea Casin Bacau,unde as putea construi saivanul, la cine mă pot adresa pentru a obține o mică pajiște pentru animalele respective? Vă rog să mă ajutați. Vă mulțumesc.

 • Răspunde
  Iulian
  ianuarie 18 2014

  Am o problema legata de relatia de invecinatate a parcelelor de pamant cu cele ale vecinilor care nu au cultivat pamantul dar permit pasunarea patcelelor respective si implicit imi afecteaza culturile oile pascand si in terenul meu cultivat.Unde ma pot adresa in afara de politie, eventual legea care reglementeaza acest lucru.Multumesc.

 • Răspunde
  Filotti
  martie 18 2014

  SE REFUZA ELIBERAREA AUTORIZATIILO DE CONSTRUCTIE !

  Buna ziua.
  Am o parcela de pamant de 12 ari intr-o localitate din jud.Brasov,care in CF figureaza “faneata in intravilan”.
  Parcela, alaturi de alte aprox 80 de parcele cu aceasi meniune in CF, face parte dintr-un cartier rezidential , edificat pe terenul vandut prin licitatie de autoritatile locale in anii 2005-2007.
  Absolut toate parcelele au utilitati :drum de acces public administrat de primarie, apa,curent,gaz,iluminat public – amlasate de / si pe cheltuiala autoritatilor locale.
  Parcelele au fost vandute cu destinatia – cunstructii locuinte unifamiliale.
  Din totalul de parcele,pe aprox. 40 de parcele s-au edificat deja constructiile, proprietarii fiind mutati in cartier.
  In prezent, sub pretextul Legii 34/2013. – autoritatile locale nu mai elibereaza autorizatii de constructie (!!!) pt cei care vor sa construiasca acum, desi parcelele au inclusiv Certificat de urbanism.

  Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
  Multumesc.

 • Răspunde
  mioara
  iunie 20 2014

  Buna ziua
  Am un teren intravilan ,pe care am decis sa-l vand, persoana care vrea sa cumpere a fost instiintata de catre primar, ca nu va primi autorizatie de constructie casa, pentru ca dansul pentru asa ceva il cumpara, locul este in mijlocul satului , intre case , cum poate fi considerat pasune cand de acolo nu s-a luat fan niciodata, sunt pomi acolo si atat , iarba dintre ei .Vreau sa mentionez ca acest teren a fost mostenit, iar in actele vechi de mostenire este format din mai multe parcele , o parcela teren agricol, de 1700mp, alte 2 de faneata , asta m-ar putea ajuta cumva sa gasesc o solutie la nenorocirea de oug 34/ 2013 , daca puteti sa ma ajutati cu un raspuns , va rog mult astep urgent ,s-a speriat clientul meu si am luat avans l-am cheltuit nu am de unde sa-l mai dau inapoi ,nu stiu ce sa ma mai fac !va multumesc!

 • Răspunde
  Ioan
  aprilie 24 2015

  Buna ziua. Sunt un crescator de animale din orasul Frasin,judetul Suceava,as avea o intrebare cu privile la noua lege a pajistilor..am o pajiste luata in arenda de pe 6 ani,contractul se termina in anul 2017,din discutiile de la APIA,am inteles ca: pasunile luate in arenda nu primesc subventii,ci doar cele luate prin concesiune sau inchiriere…voiam sa stiu exact raspunsul la intrebarea : Pasunile luate prin arenda,primeste sau nu subventii?

 • Răspunde
  viorel
  iulie 1 2015

  Am 200 de capre nu am unde sa le pasunez trebuie sa vind ferma
  Bine incurajati tineri fermieri !!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!

 • Răspunde
  Rogozencu
  octombrie 16 2017

  Bună ziua sunt in tinar fermier din comuna Oancea jud. Galați am 300 capre de 20 de ani sunt pe pășunea administrată de primărie . Iar acum primarul sa apucat sa vi nda pășunea satului la un preț foarte mare . De ce li se da mina libera acestor hoți de primari care vor sa ne duca de ripa sa se ia ceva masuri

 • Răspunde
  Rogozencu
  octombrie 16 2017

  Vrem sa se facă ceva .in acest sens .

Scrie un comentariu