În materialul de faţă vom analiză operaţiunile privind elemente de capitaluri proprii, comparând aspectele din noile reglementări contabile (OMFP 1802/2014) în raport cu reglementarea contabilă anterioară (OMFP 3055/2009).   

ANALIZĂ COMPARATIVĂ

Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Cu ajutorul contului 103 „Alte elemente de capitaluri proprii” se ţine evidenţa beneficiilor acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii, precum şi a diferenţelor de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină şi a diferenţelor din evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare. 

Operaţiunile privind elemente de capitaluri proprii sunt elemente de noutate, neregăsindu-se în legislaţia anterioară.

Contul 1031 „Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii” este un cont de pasiv, iar conturile 1033 „Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină” şi 1038 „Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării şi alte elemente de capitaluri proprii” sunt conturi bifuncţionale. 

Operaţiunile privind elemente de capitaluri proprii

valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (643=103); 

Operaţiune nouă

diferenţa favorabilă de schimb valutar, înregistrată în situaţiile financiare anuale consolidate, în relaţie cu un element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (765=103); 

Operaţiune nouă

creşterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusă direct în capitalul propriu, în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (501=103). 

Operaţiune nouă

valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor şi care majorează capitalul social (103=101); 

Operaţiune nouă

diferenţa nefavorabilă de schimb valutar, înregistrată în situaţiile financiare anuale consolidate, în relaţie cu un element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (103=665); 

Operaţiune nouă

ajustarea rezervei de valoare justă, ca urmare a diferenţelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (103=501). 

Operaţiune nouă


Temei legal:

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
  • Bădoi, M. – Legea contabilităţii comentată – explicaţii, studii de caz, monografii contabile, Universul Juridic, Bucureşti – 2013.  

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here