Precizările de procedură fiscală pe această temă au fost, recent, modificate prin Ordonanța Guvernului nr.29/2011, dată pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

O.G. nr.29/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr.626 din 2 septembrie și a intrat în vigoare de la 17 septembrie a.c.

Tratate în articolul 781 din Codul de procedură fiscală, precizările referitoare  la Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, astfel cum au fost modificate prevăd că, în cazul în care contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică se declară inactivi, şi acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

– nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

– se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

– organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Declararea contribuabililor inactivi, precum şi reactivarea acestora se fac de către organul fiscal, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se comunică contribuabilului.

Contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

– îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege. Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele fiscale ;

– îşi îndeplinesc toate obligaţiile de plată;

– organele fiscale au constatat că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

Prin excepţie, contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.

Ori de câte ori se constată că un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi în cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi, care conţine:

– datele de identificare a contribuabilului;

– data declarării ca inactiv a contribuabilului;

– data reactivării;

– denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare;

– alte menţiuni.

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Înscrierea în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se face de către organul fiscal emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării.

Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

*

După cum am văzut, în textul despre registrul contribuabililor inactivi sau reactivați se face trimitere la condițiile impuse de Codul fiscal prin articolul 11 :

– alin.1 : ”Autoritățile fiscal nu vor lua în considerare o tranzacție efectuată de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al președintelului ANAF, cu excepția livrărilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.” ;

și

– alin.12 :”De asemenea, nu sunt luate în considerare de autoritățile fiscale tranzacțiile efectuate de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al președintelui ANAF, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi  va fi stabilită prin ordin al președintelululi ANAF. Ordinul și lista contribuabililor declarați inactivi se comunică contribuabililor cărora le sunt destinate și persoanelor interesate, prin afișarea pe pagina de internet  a ANAF.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here