23 August, 2017

Regimul infracţiunilor privind concurenţa neloială va fi modificat

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, urmează să fie modificată prin dispoziţiile Legii nr. 187/2012 (publicată în Monitorul oficial nr. 757 din 12 noiambrie 2012), dată pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Ambele aceste două din urmă legi urmează să intre în vigoare de la 1 februarie 2014, dată de la care vo fi valide şi modificările la regimul concurenţei, pe care le gasiţi detaliate mai jos.

De remarcat, mai întâi, că faptele incriminate ca infracţiuni se vor pedepsi cu închisoare – de la 3 luni la 2 ani – şi cu amendă. Dacă în forma sa actuală, Legea nr. 11/1991 încadrează amenda între 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, prin modificările care vor intra în vigoare de la 1 februarie 2014, cuantumul amenzilor nu va mai fi limitat.

Legea nr. 187/2012 a modificat, totodată, lista faptelor care constituie infracţiuni şi care vor fi următoarele:

a) folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant. Remarcăm, în viitoarea redactare, absenţa – din această categorie – a faptelor privind folosirea unei invenţii, mărci, indicaţii geografice, a unui desen sau model industrial, a unor topografii ale unui circuit integrat;

b) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări sau a altor informaţii confidenţiale în legătură cu acestea, transmise autorităţilor competente în scopul obţinerii autorizaţiilor de comercializare a produselor farmaceutice ori a produselor chimice destinate agriculturii, care conţin compuşi chimici noi;

c) divulgarea, achiziţionarea sau utilizarea secretului comercial de către terţi, ca rezultat al unei acţiuni de spionaj comercial ori industrial, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;

d) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane împuternicite de deţinătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în faţa autorităţilor publice ori a instituţiilor publice, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;

e) folosirea de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (1) – în viitoarea redactare – din Codul penal a secretelor comerciale de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;

f) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii, brevetele pentru soiuri de plante, mărcile, indicaţiile geografice, desenele ori modelele industriale, topografiile de produse semiconductoare, alte tipuri de proprietate intelectuală, cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare şi altele asemenea, originea şi caracteristicile mărfurilor, precum şi cu privire la numele producătorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari.

Prin menţiuni false privind originea mărfurilor, în sensul celor de la litera f) lit. f), se înţelege orice indicaţii de natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socoteşte menţiune falsă privind originea mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic şi indică în comerţ numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea este însoţită de o menţiune care ar putea face să se creadă că are acea origine.

Prin dispoziţiile finale din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale urmează să fie republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu