26 Februarie, 2018

Regimul dividendelor: Modificări la Normele de aplicare a Codului fiscal

Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013 aducea modificări în materie, la Codul fiscal, pentru a evita o acţiune de infringement din partea Uniunii europene. Modificările au intrat în vigoare la 1 ianuarie, fapt care a impus şi actualizarea precizărilor din Normele de aplicare a Codului fiscal.

H.G. nr. 77/2014 – de modificare a Normelor Codului fiscal — a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 108/2014.

Prin modificările aduse de O.U.G. nr. 102/2013, cu începere de la 1 ianuarie 2014, la art. 20 alin. (1) Codul fiscal se prevede că sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil dividendele primite de la o persoană juridică română sau de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terţ, astfel cum acesta este definit la art. 201 alin. (3) lit. c), cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la persoana juridică română sau la persoana juridică străină din statul terţ, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

În aplicarea acestor dispoziţii noi, Normele au fost modificate cu precizarea că persoana juridică română care primeşte dividendele trebuie să deţină:

- certificatul de atestare a rezidenţei fiscale a persoanei juridice străine, emis de autoritatea competentă din statul terţ al cărui rezident fiscal este;
- declaraţia pe propria răspundere a persoanei juridice străine din care să rezulte că aceasta este plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit în statul terţ respectiv;
- documente prin care să facă dovada îndeplinirii condiţiei de deţinere, pe o perioadă neîntreruptă de un an, a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

» Modificări: Iată cum s-a modificat punctul 18 de la Titlul II “Impozitul pe profit” din Normele Codului fiscal. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
modifnormedivid

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

Art. 201 din Codul fiscal precizează în ce condiţii sunt neimpozabile dividendele primite din statele membre ale Uniunii Europene (vezi caseta foto de mai jos).

art20ind1CFact
În legătură cu obligaţia ca, la data înregistrării venitului din dividende, persoana juridică să deţină, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin un an, participaţia minimă de cel puţin 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele, Normele au fost modificate cu precizarea că această condiţie legată de perioada minimă de deţinere de un an va fi înţeleasă luându-se în considerare hotărârea Curţii Europene de Justiţie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. C 9 din 11 ianuarie 1997, în cazurile conexate Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen – C-283/94, C-291/94 şi C-292/94.

Astfel, în situaţia în care, la data înregistrării dividendului de către societatea-mamă, persoană juridică română, respectiv de către sediul permanent al unei societăţi-mamă, persoană juridică străină dintr-un stat membru, condiţia referitoare la perioada minimă de deţinere de un an nu este îndeplinită, venitul din dividende este supus impunerii. Ulterior, în anul fiscal în care condiţia este îndeplinită, contribuabilul urmează să beneficieze de recalcularea impozitului pe profit al anului în care venitul a fost impus. În acest sens, contribuabilul trebuie să depună declaraţia rectificativă privind impozitul pe profit.

——(P)——

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Natalia
    octombrie 3 2014

    Foarte bun articolul! Felicitari!

Scrie un comentariu