17 Noiembrie, 2018

Refuzul eliberării diplomei de licenţă în urma promovării examenului. Ce se poate face?

O absolventă a Facultăţii de Psihologie de la Universitatea “Spiru Haret” (învăţământ la distanţă) a primit adeverinţa de promovare a examenului de licenţă din 2009 dar nu şi diploma de absolvire. Citiţi mai jos ce a urmat şi cum se poate rezolva problema, de principiu.

Pentru soluţionarea problemei, absolventa a mers în instanţă, la Tribunalului Buzău, unde reclamanta G.V. a chemat în judecată pârâţii Universitatea “Spiru Haret” (USH) şi Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), solicitând obligarea universităţii pârâte să-i elibereze diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă şi a ministerului pârât să tipărească formularele tipizate constând în diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, în esenţă, următoarele:

- a urmat studiile Facultăţii de Psihologie din cadrul USH, specializarea psihologie, promovând examenul de licenţă din sesiunea iulie 2009;

- în anul 2010, reclamantei i-a fost eliberată Adeverinţa nr. 6.838 din 21 septembrie 2010, cu valabilitate până la eliberarea diplomei de licenţă;

- deşi a solicitat universităţii pârâte eliberarea diplomei, aceasta i-a răspuns că ministerul a amânat în mod repetat aprobarea pentru toate formularele tipizate, precum şi că adeverinţa produce efecte juridice depline, aceasta nefiind anulată de vreo instanţă judecătorească;

- ministerul a justificat refuzul de a aproba tipărirea formularelor tipizate cu motivarea că USH nu a avut acreditare pentru specializarea absolvită de reclamantă în forma învăţământului la distanţă, însă nu a invocat, în baza art. 116 şi art. 141 din Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în anul 2009, nelegalităţi în organizarea studiilor la forma de învăţământ la distanţă şi a examenului de licenţă din sesiunea 2009.

În cauză, s-a pus problema obligaţiei ministerului de a elibera diplome, fapt pentru care, prin întâmpinare şi cererea de chemare în garanţie, pârâta USH a solicitat să se constate că şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de reclamantă, astfel că se impune admiterea cererii sale de chemare în garanţie şi obligarea MEN să aprobe tipărirea formularelor tipizate, constând în diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru reclamantă, începând cu a 30-a zi de la rămânerea irevocabilă a hotărârii ce urmează a se pronunţa în cauză.

Pârâta USH a precizat că, potrivit Legii nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universităţii “Spiru Haret” din Bucureşti, este persoană juridică de drept privat şi utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 693/2003 şi Hotărârea Guvernului nr. 676/2007 a fost acreditată sau autorizată provizoriu pentru forma de învăţământ la zi. Cadrul legal precizat i-a permis să desfăşoare forma de învăţământ cu frecvenţă redusă sau învăţământ la distanţă, iar MEN a autorizat eliberarea diplomelor de licenţă pentru absolvenţii formei de învăţământ la distanţă, mai puţin pentru cei care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iulie 2009.

Universitatea a solicitat în mai multe rânduri MEN să aprobe tipărirea formularelor tipizate de diplome de licenţă, dar ministerul a aprobat doar în parte modelul de formular, astfel încât pârâta este în imposibilitate de a emite diploma pentru reclamantă.

Pârâta USH a depus, în copie, jurisprudenţa în materie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi solicitările adresate MEN.

Prin întâmpinare, MEN a solicitat respingerea cererii de chemare a sa în garanţie, arătând, în esenţă, următoarele: actele de studii pot fi eliberate doar pentru absolvenţii care au promovat examenele de licenţă şi care au urmat o specializare la o formă de învăţământ acreditată să funcţioneze provizoriu la înscrierea în primul an de facultate; universitatea pârâtă nu are dreptul să elibereze acte de studii pentru programele de studii şi formele de învăţământ neautorizate/neacreditate; USH a prezentat o situaţie a numărului de absolvenţi la forma de învăţământ la distanţă pentru care nu a solicitat eliberarea avizului pentru tipărirea diplomelor de licenţă, întrucât situaţia acestora urmează să fie clarificată conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009, care confereau studenţilor posibilitatea de finalizare a studiilor într-un cadru legal, prin trecerea la formele de învăţământ autorizate sau acreditate.

Concluzionând, chematul în garanţie a învederat că reclamanta a urmat studiile unei forme de învăţământ ai cărei studenţi nu au fost avuţi în vedere în cuprinsul cifrei de şcolarizare pentru care s-au eliberat formularele tipizate.

Prin Sentinţa din 2013, pe fond, Tribunalul Buzău: a admis cererea formulată de reclamantă; a respins, ca inadmisibilă, cererea formulată de pârâta USH privind chemarea în garanţie a pârâtului MEN; a dispus obligarea pârâtei USH să elibereze reclamantei diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (foaia matricolă), ca urmare a promovării examenului de licenţă organizat în sesiunea 2009; a obligat pârâtul MEN să aprobe tipizarea formularelor tipizate, constând în diploma de licenţă şi suplimentului la aceasta.

Împotriva sentinţei pronunţate de Tribunalul Buzău au declarat recurs pârâţii USH şi MEN, recursurile fiind înregistrate pe rolul Curţii de Apel Ploieşti. Instanţa de apel din Ploieşti a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi a dispus suspendarea judecării recursului, până la pronunţarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărârii prealabile.

Pe fondul sesizării, soluţia propusă este aceea că cererea principală de obligare a Universităţii “Spiru Haret” la eliberarea diplomei de licenţă pentru reclamantă şi cererea de chemare în garanţie de obligare a ministerului să aprobe tipărirea formularelor tipizate pot fi analizate independent de examinarea apărării din cererea de chemare în garanţie, respectiv a împrejurării acreditării sau neacreditării programului de studiu organizat de Universitatea “Spiru Haret” şi absolvit de reclamantă.

Pentru scopurile acestei semnalări, ne limităm să cităm din decizia pronunţată, potrivit căreia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, încă din luna octombrie 2013, şi-a unificat jurisprudenţa în cauzele având ca obiect obligarea pârâtei Universitatea “Spiru Haret” să elibereze diploma de licenţă şi suplimentele la diplomă, în sensul admiterii acţiunii şi a cererii de chemare în garanţie.

Din examinarea hotărârilor ataşate la cererea adresată ÎCCJ, comunicate de curţile de apel, rezultă că marea majoritate a instanţelor, după comunicarea soluţiei de principiu din 28 octombrie 2013, s-au raliat practicii majoritare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi au admis acţiunea reţinând că Universitatea “Spiru Haret” are obligaţia ca, ulterior eliberării adeverinţei de studii ce atestă susţinerea şi promovarea examenului de licenţă în sesiunea iulie 2009, să elibereze şi diploma de licenţă.

În astfel de cauze, având în vedere că obligaţia universităţii nu poate fi dusă la îndeplinire, deoarece ministerul refuză tipărirea formelor tipizate, a fost admisă şi cererea de chemare în garanţie, obligaţiile celor două autorităţi fiind corelative.

În Decizia nr. 7/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial nr. 584/2014, găsiţi toate detaliile în problema ridicată de Curtea de Apel Ploieşti, precum şi actele normative invocate privind regimul de acordare a diplomelor universitare.

————————————(P)————————————

Lege5 Online
 vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online
 au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.

caudosinst

Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.

Foto articol: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu