25 Iunie, 2018

Recuperarea creanţelor în ţări comunitare

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 99/2012, publicat în Monitorul oficial nr.96 din 7 februarie a.c., a fost abrogat Ordinul MEF nr. 3.659/2008 privind modelul şi conţinutul unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România.

■ Ordinul MFP abrogat fusese emis în temeiul art.192 din Codul de procedură fiscală şi care se referea la recuperarea creanţelor stabilite în România. Actul normativ se referea la formularele pentru:

- Cererea de informaţii;

- Cererea de notificare;

- Cererea pentru măsuri de recuperare şi/sau măsuri asigurătorii.

Articolul 192 din Cod, în baza căruia fusese emis ordinul în cauză, a fost abrogat prin punctul 81 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2011, cu aplicare de la 1 ianuarie 2012, ordonanţă care a abrogat – de altfel – în întregime Capitolul XIII – “Aspecte internaţionale” din Titlul VIII “Recuperarea creanţelor fiscale”.

■ Reamintim că, prin Ordonanţa de Guvern nr. 2/2012 (publicată în Monitorul oficial nr.71 din 30 ianuarie 2012), dată pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală, după articolul 1094 se introduce un nou titlu, Titlul VII1 “Cooperarea administrativă în domeniul fiscal”, cuprinzând articolele 1095-10929, cu aplicare începând cu data de 1 ianuarie 2013 (cu excepţia dispoziţiilor cuprinse în art. 10913, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015). Titlul VII1 – “Cooperarea administrativă în domeniul fiscal” are următorul cuprins:

● Capitolul I - Dispoziţii generale privind scopul acestui Titlu, respectiv reglementarea normelor şi procedurilor potrivit cărora România cooperează cu celelalte state membre în vederea realizării unui schimb de informaţii care este în mod previzibil relevant pentru administrarea şi aplicarea legilor interne ale statelor membre în privinţa taxelor şi impozitelor percepute de către stat, unităţile administrativ-teritoriale ori subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, ori în numele acestora.

● Capitolul II - Schimbul de informaţii: schimbul de informaţii la cerere; schimbul automat obligatoriu de informaţii; schimbul spontan de informaţii (dispoziţiile cuprinse în art. 10913, din acest capitol, urmând să se aplice cu începere de la 1 ianuarie 2015);

● Capitolul III - Alte forme de cooperare administrativă: prezenţa în birourile administrative şi participarea la anchetele administrative; cooperarea administrativă prin efectuarea de controale simultane; notificări administrative; rezultatul utilizării informaţiilor; schimbul de experienţă şi de bune practici;

● Capitolul IV - Condiţii aplicabile cooperării administrative (transmiterea de informaţii şi documente, limite, obligaţii, lărgirea cooperării extinse oferite unei ţări terţe, formulare-tip şi formate electronice, măsuri practice, obligaţii speciale);

● Capitolul V - Relaţiile cu Comisia Europeană;

● Capitolul VI - Relaţiile cu ţările terţe (schimbul de informaţii cu ţările terţe);

● Capitolul VII - Dispoziţii generale şi finale în care, prin art. 10929 “Protecţia datelor” se prevede că toate schimburile de informaţii efectuate în temeiul acestui Titlu VII1 se realizează cu respectarea Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu