17 August, 2017

Recunoaşterea veniturilor pe măsura execuţiei tranzacţiilor, respectiv recunoaşterea veniturilor în perioadele contabile în care sunt executate

Veniturile sunt definite în Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare drept majorări ale beneficiilor economice în cursul perioadei contabile, sub forma intrărilor de active sau măririi valorii activelor, sau a diminuării datoriilor, care au drept rezultat creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele legate de contribuţii ale participanţilor la capitalurile proprii.

Veniturile includ atât venituri din activitatea curentă, cât şi câştiguri.

IAS 18 “Venituri” stabileşte că veniturile aferente prestării de servicii sunt recunoscute în funcţie de stadiul de execuţie a contractului la data încheierii bilanţului.

Atunci când rezultatul unei tranzacţii care implică prestarea de servicii poate fi estimat în mod fiabil, venitul asociat tranzacţiei trebuie să fie recunoscut în funcţie de stadiul de execuţie a tranzacţiei la data închiderii bilanţului. Rezultatul unei tranzacţii poate fi estimat în mod fiabil atunci când sunt îndeplinite toate condiţiile următoare:

- valoarea veniturilor poate fi evaluată în mod fiabil;

- este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate pentru entitate;

- stadiul de execuţie a tranzacţiei la data închiderii bilanţului poate fi evaluat în mod fiabil;

- costurile suportate pentru tranzacţie şi costurile de finalizare a tranzacţiei pot fi evaluate în mod fiabil.

Venitul reprezintă intrarea brută de beneficii economice pe parcursul perioadei, generate în cadrul desfăşurării activităţilor obişnuite ale unei entităţi, atunci când această intrare are drept rezultat creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât creşterile legate de contribuţiile participanţilor la capitalurile proprii.

În concluzie, recunoaşterea veniturilor în funcţie de stadiul de execuţie a tranzacţiei este deseori denumită “metoda procentului de finalizare”. Conform acestei metode, veniturile sunt recunoscute în perioadele contabile în care sunt prestate serviciile. Recunoaşterea veniturilor pe această bază oferă informaţii utile referitoare la proporţiile activităţii de prestare a serviciilor şi ale rezultatelor acesteia pe parcursul unei perioade.

Studiu de caz

O societate A vinde în decembrie 2011 un progam de contabilitate la un preţ de vânzare de 7000 lei către o societate B. În factură este inclusă şi valoarea actualizărilor, respectiv suma de 1000 lei. Firma care vinde îşi asumă efectuarea actualizărilor timp de un an de la data efectuării tranzacţiei (tot anul 2012).

Când rezultatul unei tranzacţii ce implică prestarea de servicii nu poate fi estimat în mod rezonabil, venitul trebuie recunoscut doar în limita cheltuielilor recunoscute ca fiind recuperabile. Criteriile de recunoaştere a veniturilor sunt aplicate pentru fiecare tranzacţie, pentru a reflecta realitatea economică.

Operaţiunile care se vor efectua în contabilitate

(1) Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii de vânzarea a programului de contabilitate, conform contractului, cu respectarea IAS „18 Venituri”

8000 lei Clienţi / Societatea B = % 8000 lei
Venituri din vânzarea activelor imobilizate 7000 lei
Venituri în avans 1000 lei

(2) Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii de încasare a creanţelor obţinute de societatea A din vânzarea programului de contabilitate, conform contractului, cu respectarea IAS „18 Venituri”

8000 lei Disponibil la banca

=

Clienţi / Societatea B 8000 lei

(3) Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind partea aferentă serviciilor de actualizare lunară (operaţiune lunară), conform contractului, cu respectarea IAS „18 Venituri”

83 lei Venituri în avans

=

Venituri din servicii prestate 83 lei

Nota: venitul lunar din activitatea de actualizare a legislaţiei: 1000 lei/12 luni = 83 lei/lună.

Referinţe

IFRS 2007 – Interpretarea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi Raportare Financiară, Barry J Epstein, Abbas Ali Mirza,

Interpretarea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi Raportare Financiară: Ghid indispensabil pentru conformitatea cu IFRS şi IAS, Barry J Epstein, Abbas Ali Mirza,

PricewaterhouseCoopers’ Manual of accounting – IFRS 2012,

KPMG, Insights into IFRS 2011/2012 – 8th edition.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu